(8,250 เรื่อง)
หลายคนที่ใช้ชีวิตการทำงานอยู่หอพักหรือต่างจังหวัด ซึ่งนานๆจะกลับบ้านครั้งหนึ่ง และจะมาทำงานอีกที่ก็แน่นอนว่า จะต้องมีเสบียงข้าวสารอาหารแห้งมาติดมือด้วย กรณีที่เป็นข้าวสารที่หลายๆคนนำมาจากบ้านที่ละหลายๆกิโลกรัม บ้างก็เก็บไว้ไม่นานก็ทานหมด แต่กรณีที่เก็บไว้นานแรมปีหุงกินประจำแต่ไม่หมด แน่นอนคุณจะประสบกับปัญหาข้าวสารมีกลิ่นเหม็นสาบ แถมยังเป็นมอดอีกด้วย วันนี้เรามีวิธีการที่จะ ป้องกันกลิ่นเหม็นสาบ หรือการเกิดมอดข้าวสารด้วยวิธีการที่ คุณเรียง จันทราพูน เภสัชกรสมุนไพรกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทิพย์ไทย จังหวัดเชียงราย ได้ยินดีเผยวิธีการดังกล่าวผ่านทางราย FARMER INFO จ.เชียงรายด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้
10 กันยายน 2556
6,087
9 กันยายน 2556
30,907
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
42.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
42.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
41.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
35.84 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
40.36 บาท