(8,255 เรื่อง)
24 มิถุนายน 2557
1,932
23 มิถุนายน 2557
15,290
มอดข้าวเปลือก หรือมอดหัวป้อม เป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญของข้าวเปลือก โดยมักอาศัยกัดกินข้าวเปลือกอยู่ในโรงเก็บ หรือยุ้งฉางของเกษตรกร ทำให้เมล็ดข้าวเปลือกเป็นรอย หรือเป็นรู หนักเข้า เมล็ดข้าวเหลือแต่เปลือก และยังสามารถระบาดไปยังโรงเก็บอื่นๆ ได้ ส่งผลให้ผลผลิตข้าวที่เกษตรเก็บไว้เสียหาย ทั้งน้ำหนัก คุณภาพข้าว รายได้ ชื่อเสียง หากเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวเปอร์เซ็นการงอกแทบไม่มี ปัญหาดังกล่าว คุณแสวง เวียงนนท์ ปราชญ์เกษตรประจำ ต.หนองกบ อ.หนองแซง จ.สระบุรี ได้แนะนำวิธีการป้องมอดข้าวเปลือกเพื่อไม่ให้ผลผลิตข้าวเสียหายด้วยปูนขาว หรือขี้เถ้าแกลบ ด้วยวิธีการดังนี้
20 มิถุนายน 2557
3,216
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท