(8,250 เรื่อง)
17 เมษายน 2558
2,560
ขี้อ้น ชื่อเรียกทางภาคเหนือของวัชพืชล้มลุกชนิดหนึ่งที่ขึ้นในนาข้าว ทางภาคกลางเรียกกว่าต้นกระชับหรือหญ้าผมยุ่ง เกษตรกรบางพื้นที่นำมาบริโภค มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร พบได้ง่ายตามทุ่งนา ซึ่งคุณเสาร์วัน ปันปา เกษตรกรชาวนามืออาชีพ หมู่ 10 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย ให้ข้อมูลผ่านทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.เชียงราย ว่า หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว พืชชนิดนี้จะขึ้นเองตามธรรมชาติในทุ่งนา ซึ่งตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย ได้บอกต่อกันมาว่า หากมีต้นขี้อ้นขึ้นมากในนาข้าว ต้นข้าวก็จะงามตามไปด้วย ฉะนั้นคุณเสาร์วันจึงปล่อยให้พืชชนิดนี้ขึ้นในนาข้าวและขยายพื้นที่ไปยังแปลงนาอื่นๆ ด้วย โดยมีวิธีการจัดการต้นขี้อ้น ดังนี้
16 เมษายน 2558
5,357
16 เมษายน 2558
4,604
16 เมษายน 2558
4,765
8 เมษายน 2558
2,754
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
42.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
42.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
41.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
35.84 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
40.36 บาท