(8,250 เรื่อง)
การเลี้ยงไก่ดำมองโกเลีย-ไก่ดำเคยูโคราช ตามหลักการง่าย ๆ คือเกษตรกรต้องเอาใจใส่ดูแลในการเลี้ยง ให้น้ำสะอาดตั้งไว้ให้ไก่กินตลอดทั้งวันและคอยเปลี่ยนน้ำทุก ๆวัน ให้อาหารผสมทุกเช้า-เย็น เพิ่มเติมจากอาหารที่ไก่หากินได้ตามปกติ เช่นอาหารไก่สำเร็จรูปชนิด เม็ดหรือการให้หัวอาหารไก่สำเร็จรูปผสมลงในรำข้าว ปลายข้าวหรือข้าวเปลือกเป็นวิธีการที่สะดวกที่สุด สามารถหาซื้อได้ง่ายและผสมเองได้ ช่วยให้ไก่เจริญเติบโตเร็ว เพื่อเสริมแคลเซียมและช่วยย่อย อาหารและให้หญ้าสดใบกระถินหรือผักสดให้ไก่กินทุกวันและวันนี้คุณเรวัต พาดกลาง เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญการเลี้ยงไก่ดำมองโกเลีย-ไก่ดำเคยูโคราช ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ได้แนะนำถึงช่องทางอาชีพการเลี้ยงไก่ดำมองโกเลีย-ไก่ดำเคยูโคราช เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจกับพี่น้องเกษตรกรดังนี้
6 สิงหาคม 2558
16,548
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
42.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
42.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
41.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
35.84 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
40.36 บาท