(8,230 เรื่อง)
\"หญ้า\" หรือ \"วัชพืช\" ถือเป็นศัตรูพืชสำคัญสำหรับเกษตรกรผู้ทำไร่ ทำนา ปลูกผักทั่วไป ซึ่งวัชพืชจะค่อยแย่งอาหารของพืชที่เกษตรกรปลูก เกษตรกรส่วนใหญ่จึงนิยมใช้สารเคมีในการกำจัดหญ้าหรือวัชพืช เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย แต่หากเกษตรกรใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่องจะทำให้ดินเป็นกรด และพืชต่างๆ จะไม่สามารถดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในดินไปใช้ประโยชน์ได้ และยังทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นตามไปด้วย \"อาจารย์อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ ปราชญ์ชาวบ้านมูลนิธิชัยพัฒนา\" ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชัยนาท FM 105.50 MHz. ช่วง \"ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร\" เวลา 14.40 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2555 เพื่อแนะนำทางเลือกใหม่ให้เกษตรกร ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในธรรมชาติมาผลิตเป็นจุลินทรีย์ที่มีฤทธิ์ในการกำจัดหญ้าวัชพืชได้ผลชะงัดและลดต้นทุนการผลิตได้อย่างดี
27 พฤศจิกายน 2558
55,438
27 พฤศจิกายน 2558
4,106
สำหรับโรครานั้นในช่วงที่ต้องระมัดระวัง คือ อากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วย่างเข้าสู่ฤดูหนาวหรืออากาศหนาวเย็นเข้า ต้องระมัดระวังโรคพืชที่สำคัญ ได้แก่ โรคราน้ำค้าง ที่มักจะพบในพืชผักและไม้ดอก ส่วนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และใกล้เคียงนั้น ต้องระมัดระวังโรคราน้ำค้าง ที่มักพบในกลุ่มพืชจำพวกแตง องุ่น รวมถึงข้าวโพดหวานด้วย หรือในนาข้าวต้องระมัดระวังโรคคอเน่า ที่มักจะพบในช่วงที่ความชื้นยังคงมีอยู่ในขณะที่ข้าวออกรวง และช่วงที่ข้าวใกล้สุกเต็มที่ ซึ่งอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องเมล็ดด่างได้นั้นเอง สำหรับวิธีการป้องกันนั้นสามารถใช้สมุนไพรป้องกันเชื้อราในไม้ผล พืชผัก และนาข้าว มาใช้ได้ โดยทีมงานร่วมด่วย ช่วยกัน จ.สระบุรี ได้ลงพื้นที่ไปยังสวนมะม่วงของคุณลุงพยัพ โสภาน้อย ที่ ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งเป็นสวนมะม่วงที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสระบุรี ในการศึกษาข้อมูลและเทคนิคทางการเกษตร เพื่อนำมาเผยแพร่สู่เกษตรกรผู้ที่สนใจในการใช้บริการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร และผู้ที่สนใจข้อมูลบน www.rakbankerd.com ซึ่งวันนี้คุณลุงพยัพได้ถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง สมุนไพรป้องกันเชื้อราในไม้ผล พืชผัก และนาข้าว ที่ได้ทดลองทำและใช้ในสวนของตนจนได้ผลดี ไว้ดังนี้
27 พฤศจิกายน 2558
3,310
ในการปลูกพืชผัก ผลไม้ ในช่วงฤดูฝน โรคที่เกิดขึ้นบ่อยคือโรคที่เกิดจากเชื้อราต่างๆ การที่จะปลูกไม้ผลเเละพืชผักเเล้วให้ผลผลิตดี ต้องมีการป้องกันที่ดี เพื่อลดการสูญเสียของผลผลิต เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ได้มีการสัมภาษณ์ คุณประดิษฐ์ สารีคำ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2552 อยู่ที่ ตำบลเนินมะคึด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งทำการเกษตรเเบบผสมผสาน ปลูกพืชผัก ผลไม้หลากหลายชนิด บนพื้นที่กว่า 40 ไร่ คุณประดิษฐ์เป็นเกษตรกรต้นเเบบกับการทำการเกษตร โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำการเกษตรเเบบชีวภาพ ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้เเนะนำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการป้องกันเเละกำจัดเชื้อราในพืชผักเเละผลไม้ต่างๆ ผ่านทางศูนย์ข้อมูล*1677 ร่วมด้วยช่วยกันจ.พิษณุโลก เพื่อเผยเเพร่ไปยังเกษตรกรที่สนใจด้วย
27 พฤศจิกายน 2558
2,672
เนื่องจากช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงมากนอกจากมีร้อนแล้วยังตามมาด้วยฝนติดๆ ทำให้หอยทากมีการแพร่กระจายพันธุ์ดี โดยเฉพาะหอยทากสีน้ำตาลจะขยายพันธุ์และเติบโตได้เร็วมากเหมือนหอยเชอรี่ โดยจะออกไข่คราวละ 80 ฟอง รูปร่างกลมๆ สีขาวหรือออกสีนวลๆ หอยทากจะวางไข่ที่ผิวดิน และจะวางไข่ได้ถึง 6 ครั้งต่อปี ชอบอาศัยอยู่ในส่วนที่มีความชุ่มชื่น และนั้นก็ส่งผลให้พืชผักหรือไม้ดอกของเกษตรกรหลายรายเกิดปัญหาหอยทากกัดกินพืชผักจนเกลี้ยง ดังนั้นวันนี้คุณนพดล น้อยใหม่ หมอดินอาสาประจำตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชรจึงมีสูตรง่ายๆและประหยัด ผ่านทางทีมงาน farmer info มาช่วยกันกำจัดหอยทาก ไว้ดังนี้
27 พฤศจิกายน 2558
6,106
27 พฤศจิกายน 2558
16,497
ในป่าลึกที่มีความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ใบหญ้าที่ขึ้นอยู่หนาทึบ จะมีเศษซากพืชซากสัตว์ทับถมกันจำนวนมากจึงเป็นแหล่งขยายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์ที่ดีและแข็งแรง เป็นแหล่งจุลินทรีย์ท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพมากกว่าจุลินทรีย์ทั่วไปที่ได้จากน้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆ เหมาะสำหรับการนำไปขยายและประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรหลายด้าน ปัจจุบันเกษตรกรมีวิธีการเก็บเชื้อจุลินทรีย์จากป่าลึกด้วยวิธีการต่างๆมากมาย แต่สำหรับคุณสายรุ้ง ฤทธิ์ทัพ ปราชญ์ชาวบ้านอำเภอหันคา จ.ชัยนาทได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ถึงเทคนิคง่ายๆในการเก็บเชื้อจุลินทรีย์จากป่าลึก ด้วยวิธีการที่เกษตรกรทำได้ไม่ยุ่งยาก ดังนี้
27 พฤศจิกายน 2558
4,570
27 พฤศจิกายน 2558
3,056
โรครากเน่าโคนเน่าที่เกิดในผลไม้ เช่น ส้ม มะนาว เงาะ และอื่นๆ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากเชื้อราไฟท็อปธอร่า จะระบาดได้ง่ายและชัดเจนคือระยะที่มีฝนตกชุกรากถูกน้ำท่วมขัง ขาดอากาศ นับเป็นปัญหาที่พบเจอมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าเกษตรกรจะเคยรักษาด้วยการใช้สารเคมีกำจัดเชื้อรามาหลากหลายยี่ห้อแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้โรคต่างๆเหล่านี้หมดสิ้นไปจากสวนไม้ผลได้ เนื่องด้วยการรักษาโรคจะเป็นลักษณะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้กันที่ปลายเหตุเพียงอย่างเดียวไม่มีการวางแผนแก้ไขในระยะยาว เมื่อใช้สารเคมีกำจัดแบบเดิมไปเรื่อยๆซ้ำซากจึงเกิดการดื้อยารักษาไม่หาย
27 พฤศจิกายน 2558
6,074
ราคาน้ำมัน
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
32.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
32.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
31.14 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
24.64 บาท
ดีเซล
29.84 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
35.86 บาท