(8,266 เรื่อง)
การทำนาข้าวในปัจจุบันเกษตรกรมักประสบปัญหาเพลี้ยชนิดต่างๆเข้ามาทำลายต้นข้าว หากปล่อยไว้การระบาดจะรุนแรงมากขึ้น และเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆในนาข้าวด้วย ถ้าไม่หาวิธีกำจัดอาจทำให้ผลผลิตข้าวเสียหายได้ ดังนั้นคุณมนัสนันท์ ปาสาวัน ปราชญ์เกษตรแห่งบ้านสร้อยศรี หมู่ 16 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา ผู้ทำนาข้าวอินทรีย์ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัด เชียงราย ว่า ได้คิดค้นสูตรสมุนไพรป้องกันเพลี้ยต่างๆ ทำลายต้นข้าว โดยไม่ต้องใช้สารเคมีที่มีราคาแพงซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มีสูตรและวิธีการทำง่ายๆ ดังนี้
10 สิงหาคม 2559
4,735
9 สิงหาคม 2559
4,304
9 สิงหาคม 2559
4,328
ลุงถวิล สุริยะ ปราชญ์เกษตรผู้นำด้านข้าวอินทรีย์ได้สอนให้เพื่อนเกษตรกร อยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลกัน ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ปัญหาโรคและแมลงที่เกิดขึ้นลุงถวิลจะไม่ใช้สารเคมีใดๆ เลยเพราะรู้ดีว่าสารเคมีทำลายสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ กว่าจะมาเป็นแปลงนาอินทรีย์ 100% ลุงถวิลได้ใช้องค์ความรู้ทางการเกษตรมากมาย โดยเฉพาะความรู้จากโรงเรียนชาวนาที่ได้ใช้หัวใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้ อีกหนึ่งความรู้ที่ลุงถวิลภูมิใจนำเสนออยากให้เกษตรกรผู้ทำนาข้าวได้นำไปใช้ คือ ''สูตรปรามโรคสำหรับป้องกันโรคและแมลงในนาข้าว'' ซึ่งมีวิธีในการทำที่ไม่ยากนัก ดังนี้
3 สิงหาคม 2559
6,321
ราคาน้ำมัน
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
31.94 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท