เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ผักคู่ซี้ ปลูกด้วยกันแล้วดี
31 มกราคม 2564
1,907
รู้หรือไม่... ผักที่ปลูกคู่กันบางชนิด จะช่วยไล่ศัตรูพืชให้กันและกัน ช่วยให้ร่มเงา ไม่แย่งอาหารกัน ช่วยการผสมเกสรให้ออกดอกออกผลได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย งั้นเราไปดูกันเลยว่า ผักไหนควรปลูกคู่กับอะไร ไปดูกันเลย