เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ปลูกพริก ดกได้ ดกดี มีกินทั้งปี ต้องสูตรนี้
02 กันยายน 2564
3,498
สูตรบำรุงพริก ให้ได้ผลผลิตดี มีคุณภาพ ด้วฮอร์โมนทำเองได้ ปลอดภัย ไร้สารเคมี