ข้อมูลเกษตร
เกษตรกรต้นแบบ
คุณศักดา แสงกันหา
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 2563
คุณสงวน ทวีกาฬ
กูรูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณสถาพร ตะวันขึ้น
เกษตรกรเส้นทางรวย
คลิปเกษตร
ราคาสินค้าเกษตร
เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ไร่พิมพ์วรัตน์ สวนสตรอว์เบอร์รีบันดาลใจ
\"หากเราเลือกทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ เราจะได้สิ่งสร้างสรรค์เป็นความสำเร็จตอบแทน\" ไร่พิมพ์วรัตน์ ไร่สตรอว์เบอร์รี ในจังหวัดสุพรรณบุรี เกิดจากความตั้งใจละความรักของ คุณน็อต พิมพ์วรัตน์ เรืองประชา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2561 ที่คลุกคลีอาชีพเกษตรกรตั้งแต่ตอนเรียน เพราะเห็นพ่อแม่ทำอาชีพเกษตรกรมาตั้งแต่เด็กๆ แม้จะถูกทั้งปลูกฝังว่า ให้เรียนสูงๆ โตไปจะได้เป็นเจ้านายคน ไม่ต้องทำอาชีพเกษตรกรแบบพ่อแม่ แต่ด้วยใจรักในอาชีพเกษตร เมื่อเรียนจบจาก ปวส. ตัดสินใจกลับบ้านเพื่อมาช่วยที่บ้านทำเกษตรพร้อมกับเรียนปริญญาตรีภาคสมทบไปด้วย นั่นถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเป็นเกษตรกรหญิง
12 ตุลาคม 2564
198
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
30.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
29.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.44 บาท
ดีเซล
28.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
33.66 บาท