ข้อมูลเกษตร
คลิปเกษตร
ราคาสินค้าเกษตร

---- ไม่พบข้อมูลค่ะ ----

---- ไม่พบข้อมูลค่ะ ----

---- ไม่พบข้อมูลค่ะ ----
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 27 กันยายน 2565
ปาล์มน้ำมัน
ปาล์มน้ำมัน ทั้งทะลาย
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวน ปาล์มน้ำมันกระบี่
จ.กระบี่
4.50
บาท/กก.
 0.20
บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด
จ.ชุมพร
4.70
บาท/กก.
 0.30
บริษัท ยูนิวานิช จำกัด
จ.กระบี่
4.70
บาท/กก.
 0.30
บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด
จ.สุราษฎร์ธานี
4.90
บาท/กก.
 0.20
บ.ศรีเจิญปาล์มออยล์ จำกัด
จ.ชุมพร
5.00
บาท/กก.
 0.00

---- ไม่พบข้อมูลค่ะ ----

---- ไม่พบข้อมูลค่ะ ----

---- ไม่พบข้อมูลค่ะ ----
เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ดูทั้งหมด
8 กันยายน 2565
293
19 กันยายน 2565
60
ราคาน้ำมัน
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
31.84 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท