ข้อมูลเกษตร
คลิปเกษตร
ราคาสินค้าเกษตร
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565
ข้าวเปลือกเจ้า
ข้าวเปลือกสุพรรณบุรี (สด)ชื้นมากกว่า14%
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
โรงสีไฟโชครุ่งเรือง
จ.พิษณุโลก
9,150.00
บาท/ตัน
 0.00
ข้าวเปลือกหอมมะลิ105 (ใหม่) ต้นข้าว 30-35%
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
โรงสีกิจทวียโสธร
จ.ยโสธร
12,800.00
บาท/ตัน
 0.00
ท่าข้าว ธ.ก.ส.
จ.ขอนแก่น
13,500.00
บาท/ตัน
 0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
14,500.00
บาท/ตัน
 0.00
โรงสีไฟไทยเจริญวัฒนา
จ.อำนาจเจริญ
14,580.00
บาท/ตัน
 0.00
  • 1
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565
มะนาว
มะนาวพันธุ์แป้น เบอร์ 0
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางหนองบ้วย
จ.เพชรบุรี
0.80
บาท/ลูก
 0.00
มะนาวพันธุ์แป้น เบอร์ 1
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางหนองบ้วย
จ.เพชรบุรี
0.70
บาท/ลูก
 0.00
มะนาวพันธุ์แป้น เบอร์ 2
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางหนองบ้วย
จ.เพชรบุรี
0.60
บาท/ลูก
 0.00
มะนาวพันธุ์แป้น เบอร์ 3
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางหนองบ้วย
จ.เพชรบุรี
0.50
บาท/ลูก
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565
มะพร้าว
มะพร้าวแก่ ลูกใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
จุดรับซื้อมะพร้าวนายบุญธรรม เกิดสมบัติ
จ.สุราษฎร์ธานี
7.00
บาท/ลูก
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565
สับปะรด
สับปะรดโรงงาน ไซส์ใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
กลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรด
จ.ราชบุรี
6.00
บาท/กก.
 0.00
บจก.กุยบุรีผลไม้กระป๋อง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
6.20
บาท/กก.
 0.00
  • 1
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565
ข้าวโพด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น14.5%
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
สหกรณ์การเกษตรร้องกวาง สำนักงานใหญ่
จ.แพร่
11.00
บาท/กก.
 0.00
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แกะเมล็ดแห้ง ความชื้นไม่เกิน 14.5 %
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
หจก. สยามโปรดักส์
จ.เพชรบูรณ์
12.25
บาท/กก.
 0.00
สกรณ์การเกษตร ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา
13.00
บาท/กก.
 0.00
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แกะเมล็ดแห้ง ความชื้นไม่เกิน 30%
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
หจก. สยามโปรดักส์
จ.เพชรบูรณ์
8.75
บาท/กก.
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565
มันสำปะหลัง
มันสำปะหลังหัวมันสด เชื้อแป้ง 26 - 30 %
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
บริษัท สงวนวงศ์อุตสาหกรรม จำกัด
จ.นครราชสีมา
3.10
บาท/กก.
 0.00

---- ไม่พบข้อมูลค่ะ ----
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565
สุกร
สุกรขุน สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ฟาร๋มคุณบำเพ็ญ
จ.นครปฐม
113.00
บาท/กก.
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565
ไก่
ไก่เนื้อ ไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ฟาร์มคุณณรงค์ พิพัฒสุวรรณ
จ.นครปฐม
46.00
บาท/กก.
 0.00
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
จ.ชลบุรี
47.00
บาท/กก.
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565
ไข่
ไข่ไก่ เบอร์ 3
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.06
บาท/ฟอง
 0.00
ไข่ไก่ คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่
จ.ฉะเชิงเทรา
3.50
บาท/ฟอง
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565
กุ้ง
กุ้งขาวแวนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร
150.00
บาท/กก.
 0.00
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
155.00
บาท/กก.
 0.00
  • 1
เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ดูทั้งหมด
17 มิถุนายน 2565
323
21 กันยายน 2563
4,760
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท