ข้อมูลเกษตร
คลิปเกษตร
ราคาสินค้าเกษตร
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564
ข้าวเปลือกเจ้า
ข้าวเปลือกสุพรรณบุรี (สด)ชื้น20-25%
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
โรงสีไฟโชครุ่งเรือง
จ.พิษณุโลก
6,550.00
บาท/ตัน
 0.00
ข้าวเปลือกหอมมะลิ105 (ใหม่) ต้นข้าว 30-35%
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
โรงสีกิจทวียโสธร
จ.ยโสธร
9,800.00
บาท/ตัน
 0.00
ท่าข้าว ธ.ก.ส.
จ.ขอนแก่น
10,000.00
บาท/ตัน
 0.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
10,000.00
บาท/ตัน
 0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
10,500.00
บาท/ตัน
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564
มะนาว
มะนาวพันธุ์แป้น เบอร์ 0
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางหนองบ้วย
จ.เพชรบุรี
1.60
บาท/ลูก
 0.00
มะนาวพันธุ์แป้น เบอร์ 1
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางหนองบ้วย
จ.เพชรบุรี
1.40
บาท/ลูก
 0.00
มะนาวพันธุ์แป้น เบอร์ 2
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางหนองบ้วย
จ.เพชรบุรี
1.20
บาท/ลูก
 0.00
มะนาวพันธุ์แป้น เบอร์ 3
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางหนองบ้วย
จ.เพชรบุรี
1.00
บาท/ลูก
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564
มะพร้าว
มะพร้าวแก่ ลูกใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
จุดรับซื้อมะพร้าวนายบุญธรรม เกิดสมบัติ
จ.สุราษฎร์ธานี
12.00
บาท/ลูก
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564
สับปะรด
สับปะรดโรงงาน ไซส์ใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
กลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรด
จ.ราชบุรี
5.80
บาท/กก.
 0.00
บจก.กุยบุรีผลไม้กระป๋อง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
5.80
บาท/กก.
 0.00
  • 1
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564
ข้าวโพด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น14.5%
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
สหกรณ์การเกษตรร้องกวาง สำนักงานใหญ่
จ.แพร่
9.00
บาท/กก.
 0.00
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แกะเมล็ดแห้ง ความชื้นไม่เกิน 14.5 %
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
สกรณ์การเกษตร ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา
9.40
บาท/กก.
 0.00
หจก. สยามโปรดักส์
จ.เพชรบูรณ์
9.60
บาท/กก.
 0.00
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แกะเมล็ดแห้ง ความชื้นไม่เกิน 30%
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
หจก. สยามโปรดักส์
จ.เพชรบูรณ์
7.10
บาท/กก.
 0.00
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แกะเมล็ดแห้ง ความชื้นไม่เกิน 14.5 %
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
บริษัท แหลมทอง จำกัด
จ.พระนครศรีอยุธยา
10.40
บาท/กก.
 0.00

---- ไม่พบข้อมูลค่ะ ----
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564
สุกร
สุกรขุน สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ฟาร์มคุณอำนาจ เจริญผล
จ.ราชบุรี
78.00
บาท/กก.
 0.00
ฟาร๋มคุณบำเพ็ญ
จ.นครปฐม
80.00
บาท/กก.
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564
ไก่
ไก่เนื้อ ไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ฟาร์มคุณณรงค์ พิพัฒสุวรรณ
จ.นครปฐม
38.00
บาท/กก.
 0.00
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
จ.ชลบุรี
43.00
บาท/กก.
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564
ไข่
ไข่ไก่ เบอร์ 3
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.00
บาท/ฟอง
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564
กุ้ง
กุ้งขาวแวนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
160.00
บาท/กก.
 0.00
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร
165.00
บาท/กก.
 0.00
  • 1
เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ดูทั้งหมด
30 พฤศจิกายน 2564
256
21 กันยายน 2563
3,155
ราคาน้ำมัน
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
29.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
28.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
22.99 บาท
ดีเซล
27.84 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
33.86 บาท