ข้อมูลเกษตร
เกษตรกรต้นแบบ
คุณศักดา แสงกันหา
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 2563
คุณสงวน ทวีกาฬ
กูรูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณสถาพร ตะวันขึ้น
เกษตรกรเส้นทางรวย
คลิปเกษตร
ราคาสินค้าเกษตร
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2564
ข้าวเปลือกเจ้า
ข้าวเปลือกหอมมะลิ105 (ใหม่) ต้นข้าว 30-35%
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
9,500.00
บาท/ตัน
 0.00
ท่าข้าว ธ.ก.ส.
จ.ขอนแก่น
10,000.00
บาท/ตัน
 0.00
โรงสีกิจทวียโสธร
จ.ยโสธร
10,000.00
บาท/ตัน
 0.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
10,000.00
บาท/ตัน
 0.00
โรงสีไฟไทยเจริญวัฒนา
จ.อำนาจเจริญ
10,830.00
บาท/ตัน
 0.00
  • 1
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2564
มะนาว
มะนาวพันธุ์แป้น เบอร์ 0
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางหนองบ้วย
จ.เพชรบุรี
2.00
บาท/ลูก
 0.00
มะนาวพันธุ์แป้น เบอร์ 1
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางหนองบ้วย
จ.เพชรบุรี
1.80
บาท/ลูก
 0.00
มะนาวพันธุ์แป้น เบอร์ 2
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางหนองบ้วย
จ.เพชรบุรี
1.60
บาท/ลูก
 0.00
มะนาวพันธุ์แป้น เบอร์ 3
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางหนองบ้วย
จ.เพชรบุรี
1.40
บาท/ลูก
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2564
มะพร้าว
มะพร้าวแก่ ลูกใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
จุดรับซื้อมะพร้าวนายบุญธรรม เกิดสมบัติ
จ.สุราษฎร์ธานี
8.00
บาท/ลูก
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2564
สับปะรด
สับปะรดโรงงาน ไซส์ใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
กลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรด
จ.ราชบุรี
5.80
บาท/กก.
 0.00
บจก.กุยบุรีผลไม้กระป๋อง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
5.80
บาท/กก.
 0.00
  • 1
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2564
ข้าวโพด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น14.5%
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
สหกรณ์การเกษตรร้องกวาง สำนักงานใหญ่
จ.แพร่
8.40
บาท/กก.
 0.00
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แกะเมล็ดแห้ง ความชื้นไม่เกิน 14.5 %
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
หจก. สยามโปรดักส์
จ.เพชรบูรณ์
10.00
บาท/กก.
 0.00
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แกะเมล็ดแห้ง ความชื้นไม่เกิน 30%
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
หจก. สยามโปรดักส์
จ.เพชรบูรณ์
7.40
บาท/กก.
 0.00
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แกะเมล็ดแห้ง ความชื้นไม่เกิน 14.5 %
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
บริษัท แหลมทอง จำกัด
จ.พระนครศรีอยุธยา
10.30
บาท/กก.
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2564
มันสำปะหลัง
มันสำปะหลังหัวมันสด เชื้อแป้ง 26 - 30 %
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
บริษัท สงวนวงศ์อุตสาหกรรม จำกัด
จ.นครราชสีมา
2.75
บาท/กก.
 0.00

---- ไม่พบข้อมูลค่ะ ----
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2564
สุกร
สุกรขุน สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ฟาร์มคุณอำนาจ เจริญผล
จ.ราชบุรี
64.00
บาท/กก.
 0.00
ฟาร๋มคุณบำเพ็ญ
จ.นครปฐม
66.00
บาท/กก.
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2564
ไก่
ไก่เนื้อ ไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ฟาร์มคุณณรงค์ พิพัฒสุวรรณ
จ.นครปฐม
30.00
บาท/กก.
 0.00
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
จ.ชลบุรี
31.00
บาท/กก.
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2564
ไข่
ไข่ไก่ เบอร์ 3
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.00
บาท/ฟอง
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2564
กุ้ง
กุ้งขาวแวนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร
125.00
บาท/กก.
 0.00
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
130.00
บาท/กก.
 0.00
  • 1
เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ดูทั้งหมด
ไร่พิมพ์วรัตน์ สวนสตรอว์เบอร์รีบันดาลใจ
\"หากเราเลือกทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ เราจะได้สิ่งสร้างสรรค์เป็นความสำเร็จตอบแทน\" ไร่พิมพ์วรัตน์ ไร่สตรอว์เบอร์รี ในจังหวัดสุพรรณบุรี เกิดจากความตั้งใจละความรักของ คุณน็อต พิมพ์วรัตน์ เรืองประชา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2561 ที่คลุกคลีอาชีพเกษตรกรตั้งแต่ตอนเรียน เพราะเห็นพ่อแม่ทำอาชีพเกษตรกรมาตั้งแต่เด็กๆ แม้จะถูกทั้งปลูกฝังว่า ให้เรียนสูงๆ โตไปจะได้เป็นเจ้านายคน ไม่ต้องทำอาชีพเกษตรกรแบบพ่อแม่ แต่ด้วยใจรักในอาชีพเกษตร เมื่อเรียนจบจาก ปวส. ตัดสินใจกลับบ้านเพื่อมาช่วยที่บ้านทำเกษตรพร้อมกับเรียนปริญญาตรีภาคสมทบไปด้วย นั่นถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเป็นเกษตรกรหญิง
12 ตุลาคม 2564
198
21 กันยายน 2563
2,805
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
30.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
29.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.44 บาท
ดีเซล
28.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
33.66 บาท