เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
หมวด
จะดีกว่าไหม...ถ้าเราสร้างแหล่งอาหารไว้กินเองที่บ้าน เมื่อพืชผัก มีการตรวจพบสารเคมีตกค้างกันอยู่ทุกปี ในฐานะคนกิน เราจะปกป้องตัวเราเองจากสารเคมีเหล่านั้นได้อย่างไรบ้าง...หลายคนเลือกที่จะซื้อหาผักปลอดสารพิษ ผักปลอดภัย ผักออร์แกนิก ที่เราอ่านได้จากสลากและมองหามาตรฐานต่าง ๆ ที่รองรับว่าปลอดภัยแล้วจริง ๆ เพื่อนำมาปรุงอาหาร หลายคนเลือกวิธีการลดสารเคมีตกค้างด้วยการหาวิธีการล้างพืชผักหลากหลายวิธีมาใช้ในครัวเรือน และอีกหลายคนก็เลือกที่จะปลูกผักออร์แกนิคไวิกินเองที่บ้าน ซึ่งเป็นวิธีที่เราจะเชื่อมั่นได้มากที่สุดว่าพืชผักที่เรานำมาปรุงอาหารปลอดภัย 100 %
30 กันยายน 2562
3,602
สารกระตุ้นทางชีวภาพ หรือที่เราได้ยินกันคุ้นหูว่า "Biostimulants" ที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการเกษตรโลก สหภาพยุโรป ให้คำจำกัดความไว้ว่า "คือจุลินทรีย์ที่ช่วยกระตุ้นกระบวนการใช้สารอาหารของพืช อย่างอิสระ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง สารใด ๆ กับจุลินทรีย์ ที่เมื่อใช้แล้วจะทำให้เกิดผลดีต่อพืชผลทางการเกษตร" ส่วนฝั่งสหรัฐอเมริกา ได้ใหัคำจำกัดความไว้ว่า "สารใดๆ หรือ จุลินทรีย์ ซึ่งเมื่อใช้กับเมล็ดพืช หรือบริเวณรากพืช สามารถไปกระตุ้นขบวนการธรรมชาติ ให้พืชใช้ประโยชน์ หรือ ช่วยการดูดซับธาตุอาหาร ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยให้พืชต้านทานความเครียด หรือ เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต" จะเห็นได้ว่า คำจำกัดความ ทั้งฝั่งสหรัฐอเมริกาและฝั่งอียู นั้น มีสาระสำคัญเหมือนกัน ต่างกันเพียงถ้อยคำที่ใช้เท่านั้น ดังนั้น จากคำจำกัดความนี้ "สารกระตุ้นการเจริญเติบโตพืช" จึงมีหน้าที่ต่อพืช หรือผลประโยชน์จากการใช้ แตกต่างจาก ปุ๋ยและสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช อย่างชัดเจน
2 กันยายน 2562
4,392