เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

หุ่นยนต์เก็บผลไม้ ตัวช่วยสำคัญในสวน ลดต้นทุนค่าแรงงาน

20 ตุลาคม 2564
1,326
แรงงานปัญหาหลักของการเกษตรในโลกยุคปัจจุบัน หุ่นยนต์เก็บผลไม้ ทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกรยุคนี้ ที่ช่วยลดต้นทุนค่าแรงงานไปได้อย่างมาก ที่สำคัญได้มาตรฐานและลดความเสียหายให้กับผลผลิตได้อีกทางหนึ่งด้วย
หุ่นยนต์เก็บผลไม้ เรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยที่สำคัญของเกษตรกรสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้เป็นอย่างมาก เพราะสามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวได้เป็นอย่างดี ลดต้นทุนในการผลิต และเพิ่มความแม่นยำในการเก็บผลไม้(สุกพอดี) นอกจากจะช่วยลดความเสียหายของผลไม้ได้แล้ว ยังสามารถช่วยเรื่องสุขอนามัยของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีได้อีกด้วย
ขอบคุณภาพจาก : Youtube AGROBOT

หุ่นยนต์เก็บผลไม้ในต่างประเทศ

สเปน- บริษัท Agrobot มีการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการเก็บเกี่ยว สตรอว์เบอร์รี ซึ่งหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวสตรอว์เบอร์รี่รุ่นล่าสุด มีกล้องเซ็นเซอร์ และสามารถเก็บข้อมูลได้แบบภาพสามมิติ จากนั้นซอฟต์แวร์จะทำการระบุตำแหน่งสีของสตรอว์เบอร์รีทีละลูก ก่อนจะตัดสินใจเก็บผลสตอรว์เบอร์รีที่มีความสุกโดยดี โดยแขนกลจะทำการตัดลูกสตอรว์เบอร์รีออกจากก้านโดยและแขนกลจะไม่สัมผัสกับผลสตรอว์เบอร์รีเลย ทำให้ผลสตรอว์เบอร์รีไม่บอบช้ำหรือเสียหาย


หุ่นยนต์ของ Agrobot ได้เริ่มทดลองใช้ในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศอเมริกา หลังจากที่ใช้หุ่นยนต์เก็บเกี่ยวมาสักพักนึงสามารถช่วยลดต้นทุนแรงงานและปัญหาขาดเเคลนคนเก็บเกี่ยวได้อย่างยั่งยืน


นิวซีแลนด์ - บริษัท Abundnt Rocotics ได้คิดค้นหุ่นยนต์เก็บแอปเปิลในซึ่งสามารถทำงานได้ถึง 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องหยุดพัก โดยหุ่นยนต์เก็บแอปเปิ้ลใช้เลเซอร์ตรวจวัดวัตถุ เพื่อที่จะสามารถเข้าไปในแปลงปลูกได้และใช้เทคโนโลยี Machine Vision ในการดูว่าแอปเปิ้ลลูกไหนสุก จากนั้นจะใช้ปั๊มลมเพื่อดูดเอาลูกแอปเปิ้ลออกจากต้น


อิสราเอล - บริษัท Tevel Aerobotics Technologies มีการคิดค้นหุ่นยนต์เก็บผลไม้ที่เรียกว่า FAR (Flying Autonomous Robots) หรือโดรนเก็บผลไม้ โดยใช้ AI ประมวลผลด้วยการคำนวณอัลกอริทึมและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บผลไม้แต่ละชนิดและยังสามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมงนวัตกรรมชิ้นนี้คิดค้นเพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
หุ่นยนต์เก็บผลไม้ในไทย ยกระดับการส่งออก

เนื่องจากผลไม้ประเทศไทยเป็นพืชเศษฐกิจที่มีการส่งออกติดอันดับ 1 ใน 5 ของการส่งออกในหมวดสินค้าเกษตรมาโดยตลอด และมีมูลค่าส่งออกพุ่งสูงแตะระดับ 113,118 ล้านบาท ในปี 2562 สะท้อนถึงศักยภาพของผลไม้ไทยบนความต้องการของตลาดโลก


การที่ หุ่นยนต์เก็บผลไม้ จะเข้ามามีบทบาทในประเทศไทย จะสามารถยกระดับได้ทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐานการส่งออกได้มากขึ้น เนื่องจากฟาร์มผลไม้ในไทยส่วนใหญ่เป็นฟาร์มแบบกลางแจ้ง ทำให้ต้องใช้แรงงานในการเก็บเกี่ยวเป็นอย่างมาก การนำหุ่นยนต์เก็บเกี่ยว เข้ามาช่วยนอกจากลดต้นทุนแรงงานแล้ว สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการในตลาดโลกและลดความเสียหายในการเก็บผลไม้ในแต่ละชนิดได้อีกด้วย


ซึ่งทางศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้วิเคราะห์ชนิดของผลไม้ที่ควรนำหุ่นยนต์เก็บผลไม้เข้ามาใช้ไว้ด้วยกัน 2 กลุ่ม

1.ผลไม้ที่มีมูลค่าสูง (High Value) ทุเรียน มังคุด มะม่วง กล้วย ซึ่งเป็นผลไม้ส่งออกหลักของไทย จึงต้องใช้ความพิถีพิถันในการผลิตเป็นอย่างมาก ผลไม้กลุ่มนี้เน้นคุณภาพเป็นหลัก คัดคุณภาพแบบลูกต่อลูก น่าจะเป็นกลุ่มแรกที่ไทยควรนำหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวเข้ามาใช้ก่อนเพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิตและได้ขนาดตามมาตรฐาน


2. ผลไม้ในลักษณะเหมาเข่ง ลำไย ลิ้นจี่ สัปปะรด ผลไม้กลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปจึงไม่ได้เน้นด้านคุณภาพมากนักแต่จะเน้นไปที่ปริมาณการผลิตมากกว่า เช่น เงาะกระป๋อง สัปปะรดกระป๋อง ลิ้นจี่กระป๋อง ลำไยอบแห้ง เป็นต้น


ในช่วงปีแรกของการลงทุน หุ่นยนต์เก็บผลไม้ เกษตรกรอาจต้องพบกับปัญหาด้านต้นทุนการผลิตของหุ่นยนต์และการจัดการแปลงผลไม้ใหม่ให้เป็นระเบียบต้นกับผลไม้เป็นแถว หรือ แนว เพื่อสะดวกต่อการทำงานของหุ่นยนต์ และปัญหาจากผลผลิตในฟาร์มที่ลดลงจากการลดความหนาแน่นของต้นผลไม้ ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่เกษตรกรอาจจะต้องพิจารณาและลงทุนเพิ่มในช่วงปีแรก


แต่ถ้ามองผลลัพธ์ในระยะยาว ผลตอบแทนจากการใช้หุ่นยนต์เก็บผลไม้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อคุณภาพของผลไม้ จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการใช้แรงงานคนเพียงอย่างเดียว สามารถลดต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆสวนทางกับจำนวนแรงงานภาคเกษตรที่อาจลดลง ในระยะถัดไปราคาหุ่นยนต์เก็บผลไม้มีแนวโน้มที่จะถูกลงเรื่อยๆ เนื่องจากเกิดการเเข่งขันของบริษัทที่เป็นผู้ผลิตและเทรนด์ของสินค้าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป


หุ่นยนต์เก็บผลไม้ ถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการทำการเกษตร เนื่องจากมีความแม่นยำสูงทั้งการระบุตำแหน่ง เวลาที่ควรเก็บผลไม้ ลดความเสียหายของผลไม้ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้ผลไม้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สามารถลดต้นทุนแรงงานและแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้อีกด้วย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://mis.csit.sci.tsu.ac.th/project/viewpdf.php?filev=6300031200309T170454210907%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%20V.2.pdf
https://b-m.facebook.com/watch/?v=1976604472464946&_rdr
https://brandinside.asia/flying-autonomous-robot-of-tevel-solution-for-labor-shortage-of-fruit-pickers/
https://www.moneyandbanking.co.th/article/news/kresearch-technology-export-fruits-3108/