เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
Toray Farm นวัตกรรมเกษตร โมเดลต้นแบบสำหรับคนสูงวัย
03 กรกฏาคม 2564
974
ความไม่เท่าเทียมทางเพศในประเทศญี่ปุ่น ต้องยอมรับเลยว่ายังมีให้เห็นกันอยู่ตามสังคมญี่ปุ่น จึงมีข้อพิสูจน์ออกมาว่า อัตราการจ้างงานผู้หญิงยังคงน้อยกว่าผู้ชายอยู่หลายเท่า ส่วนในกลุ่มผู้สูงอายุ แม้ว่าจะยังมีแรงเหลือในการทำงาน แต่ก็มักจะถูกปฏิเสธจากนายจ้างอยู่บ่อยๆ เพียงเพราะไม่มั่นใจว่าจะทำงานได้เต็มที่หรือไม่ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการทำ "นวัตกรรมเกษตรยุคใหม่" ที่ตอบสนองกลุ่มผู้สูงอายุได้อย่างตรงจุด
โดย Toray Industries Construction Co., Ltd. และสถาบันวิจัยโทรคมนาคมขั้นสูง ของเมือง Seika จังหวัดเกียวโต หรือ "ATR" ได้เริ่มต้นโครงการสาธิต การแบ่งปันฟาร์มเกษตรผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่ปี 2561 ทำให้พวกเขาได้โมเดลการทำเกษตรรูปแบบใหม่ ที่สามารถเพิ่มการจ้างงานในระดับภูมิภาค สำหรับ กลุ่มผู้สูงอายุและสตรีได้อย่างเห็นผล


นวัตกรรมเกษตรโมเดลต้นแบบสำหรับคนสูงวัยนั้นมีอะไรบ้าง วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกัน
ขอบคุณภาพจาก : Toray Innovation by Chemistry (https://bit.ly/35G4Xq0)


นวัตกรรมเกษตรเพื่อผู้สูงอายุและสตรี

Toray Farm คือ ชื่อของพื้นที่เกษตร ที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการทำเกษตรมาก่อน โดยผู้คิดค้นนวัตกรรมการเกษตรยุคใหม่ได้ตอบสนองตามเป้าหมาย เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุและสตรีเป็นกลุ่มหลักที่จะได้ประโยชน์


หลักการออกแบบโมเดลการเกษตรอัจฉริยะนี้ ได้ปรับเอาเทคโนโลยี IoT มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในการปลูก หรือสภาพการทำงานในแต่ละช่วง ผสมผสานกับการทำเกษตรกรรม และไลฟ์สไตล์ของเกษตรกร ทำให้มีความเข้ากันได้อย่างลงตัว ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสุขภาพของเกษตรกร


โดยทางสถาบันคาดหวังว่าโมเดล Toray Farm จะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการ "การแบ่งปันฟาร์มเกษตรผ่านระบบออนไลน์" เพื่อนำไปสู่การจ้างงานในท้องถิ่น และฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค พร้อมกับเป็นโมเดลนวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างแพร่หลาย
ขอบคุณภาพจาก : Toray Innovation by Chemistry (https://bit.ly/35G4Xq0)


จุดเด่นของโมเดล Toray Farm

- การจัดทำแปลงเกษตร จะทำบนพื้นทรายที่ยกสูง จากนั้นใช้ปุ๋ยเหลวในการดูแลผัก ซึ่งการใช้พื้นทรายมาเป็นพื้นที่การทำแปลง ทำให้ไม่ต้องออกแรงมากในระหว่างการทำงาน จึงไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเกษตรกร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว


- ระหว่างการทำงานไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เกษตรใดๆ จึงมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ทำงานได้ นับว่าเป็นโอกาสสำหรับผู้สูงอายุที่จะได้ทำงาน สร้างรายได้ พร้อมกับดูแลตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่า ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงให้การสนับสนุนนวัตกรรมเกษตรรูปแบบนี้ เพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และทำให้ผู้คนเหล่านั้นมีสุขภาพจิตที่ดี มีอายุยืนยาวขึ้น


- Toray Farm ตั้งอยู่ในเรือนกระจกที่มีความแข็งแกร่ง ปลอดภัย เป็นแปลงเกษตรแบบยกพื้นสูง มีนั่งร้านที่สามารถปรับระดับความสูงได้ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสรีระร่างกายระหว่างทำเกษตร และยังสามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ที่มีความสูงต่างระดับ นอกจากนี้นั่งร้านยังมีโครงสร้างรองรับการต่อเติมได้ถึง 2 ชั้น หากต้องการเพิ่มพื้นที่เกษตร ก็จะทำให้สะดวกสบายต่อการดูแลผลผลิตมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณภาพจาก : Toray Innovation by Chemistry (https://bit.ly/35G4Xq0)


นำ IoT มาใช้ออกแบบนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ

นวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มสตรีที่จะทำเกษตรกรรมได้ง่ายขึ้น เพราะ Toray Farm เป็นโมเดลต้นแบบของการนำ IoT มาปรับใช้กับเกษตรกรรมยุคใหม่ ด้วยคุณสมบัติอัจฉริยะต่อไปนี้


- ติดตั้งระบบเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของการเพาะปลูก และสภาพการทำเกษตรกรรม รวมไปถึงข้อมูลทางกายภาพของเกษตรกร หรือข้อมูลสภาพแวดล้อมในการทำเกษตร เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ระบบชลประทาน และแสงสว่าง


- ออกแบบโปรแกรมจับคู่ระหว่างเกษตรกรและผู้ให้ยืมพื้นที่ หรือเจ้าของแปลงที่ต้องการผู้ช่วยเหลือในการทำเกษตร โดยกำหนดเวลาและเนื้อหางานของทั้ง 2 ฝ่าย ให้ตรงกัน ผ่านระบบอีเมลอัตโนมัติ โดยส่งไปยังเกษตรกรเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีผู้ต้องการความช่วยเหลือ และต้องการคนทำงานเกษตร


- ข้อมูลสำคัญที่ได้รับจากอุปกรณ์ตรวจรับสัญญาณ ซึ่งเกษตรกรจะสวมใส่ในขณะที่ทำงานอยู่ ข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ใน hitoe ที่คิดค้นโดยบริษัท Toray Industries, Inc พร้อมกับทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเกษตรกรในการเลือกงานที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละคน


- ผู้ให้ยืมพื้นที่ในการเพาะปลูกจะสามารถตรวจเช็คสภาพแปลงเกษตร และได้รับข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับความคิดเห็นจากเกษตรกร ที่ทำการเกษตรให้เจ้าของพื้นที่แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นระบบจัดส่งข้อมูลสภาพชลประทานในแปลงเกษตร หรือสภาวะร่างกายของเกษตรกรขณะที่ทำงาน โดยจะแจ้งไปยังผู้ให้ยืมพื้นที่ทันทีหากมีความผิดปกติเกิดขึ้น


- ภายในฟาร์มได้ติดตั้งอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ เพื่อใช้สำหรับสร้างสภาพแวดล้อมการเพาะปลูกให้สะดวกสบาย ทั้งระบบจ่ายน้ำและปุ๋ยอัตโนมัติ ม่านกรองแสงเปิด-ปิดอัตโนมัติ และพัดลมระบายอากาศอัตโนมัติ


การนำนวัตกรรมเกษตร IoT มาปรับใช้กับการเกษตร จะช่วยให้สภาวะร่างกายและไลฟ์สไตล์ของเกษตรกรสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังเป็นการแบ่งปันพื้นที่ให้กับแรงงานเกษตรผ่านระบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมผู้ไม่มีประสบการณ์ด้านเกษตรให้มีโอกาสเข้าถึงการทำงานได้ง่ายขึ้น พร้อมกับยังส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุให้มีบทบาทในสังคม รวมไปถึงช่วยดึงความมั่นใจ ศักยภาพ และคุณค่าให้กลับมาเต็มเปี่ยมอีกครั้ง ยิ่งในอนาคตประเทศไทยกำลังเข้าใกล้สู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้โมเดลนี้เป็นต้นแบบที่ดี ที่จะหยิบมาปรับใช้ให้เข้ากับสังคมไทยในอนาคตนั่นเอง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ขอขอบคุณ : Salika
https://www.salika.co/2018/11/11/toray-farm-agriculture-innovation/