เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

LED Farm : เทรนด์ปลูกพืชแห่งอนาคตด้วยแสงประดิษฐ์

15 พฤษภาคม 2564
6,023
ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนกระแสรักสุขภาพยังคงมาแรงไม่มีวันตก โดยเฉพาะช่วงโควิด-19 คนหันมาทานพืชผักผลไม้ที่มีประโยชน์ สร้างภูมิคุ้มกัน ปลอดสารพิษกันมากยิ่งขึ้น ในฐานะผู้ผลิตอย่างเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเอง ก็มีหน้าทีจัดหาและผลิตพืชผลทางการเกษตรให้ได้คุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งนำไปสู่การเลือกใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ นั่นคือ "การปลูกพืชด้วยแสงประดิษฐ์"
การปลูกพืชด้วยแสงประดิษฐ์ เป็นการเพาะปลูกพืชผักในโรงเรือนที่มีการควบคุมสภาพอากาศ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชได้มากที่สุด โดยใช้เทคโนโลยีหลอดไฟ LED เพื่อให้แสงแก่พืชทดแทนแสงอาทิตย์ รวมถึงมีการใช้ระบบอัจฉริยะต่างๆ เข้ามาควบคุมกระบวนการเพาะปลูก การบริหารจัดการพืชผัก เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สะอาด ปลอดภัยและมีคุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้น ซึ่งหนึ่งในผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็คือ "ชิงชัย คนธรรพ์สกุล"
ขอบคุณภาพจาก : Creative Thailand (https://bit.ly/3dS01TJ)

ชิงชัย คนธรรพ์สกุล ประธานกรรมการบริหารบริษัท ซีวิค มีเดีย ผู้นำด้านธุรกิจ LED มากว่า 30 ปี ได้ต่อยอดสู่ธุรกิจปลูกพืชรูปแบบโรงงานผลิตพืชด้วยแสงเทียม หรือที่เรียกว่า Plant Factory with Artificial Lighting (PFAL) ภายใต้แบรนด์ "LED Farm" โดยคุณชิงชัยได้มีการศึกษารายละเอียดการปลูกพืชด้วยแสง LED อย่างจริงจัง และนำต้นแบบ PFAL ของญี่ปุ่นมาร่วมด้วย จนพบว่ามี 3 องค์ประกอบสำคัญสำหรับการทำ LED Farm คือ


1. ระบบ LED อัจฉริยะ ที่ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนอัตราส่วนสเปกตรัมของสีน้ำเงินกับสีแดงให้เหมาะกับ

โครงสร้างคลอโรฟิลล์ของพืชในการสังเคราะห์แสง และต้องสามารถปรับความเข้มของแสงได้ด้วย

2. พื้นฐานความรู้การออกแบบระบบ IT, IoT (Internet of Thing) รวมถึงระบบ AI

3. ความรู้ด้านการเกษตร การเพาะปลูกพืชผักแบบไร้ดิน

จุดเด่นของ "LED Farm" คงหนีไม่พ้นการเพาะปลูกพืชด้วยแสงประดิษฐ์จากหลอดไฟ LED โดยจะให้ความร้อนน้อยกว่าและประหยัดไฟได้มากกว่าหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ที่สำคัญคือสามารถเลือกสี กำหนดความยาวคลื่นแสงได้ตามความเหมาะสมของพืชแต่ละชนิดและระยะการเจริญเติบโต ทำให้พืชที่ปลูกให้ผลผลิตสูงและผลิตสารสำคัญได้ตามความต้องการ รวมถึงการปลูกในระบบปิด ปราศจากแมลงและศัตรูพืช การเพาะปลูกพืชจึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลง รวมถึงปลูกในระบบห้องสะอาด หรือ Cleanroom Class 100K ที่เทียบเท่าห้องผสมยา ปริมาณฝุ่นและแบคทีเรียจะน้อยกว่าปกติ ผักที่ได้จึงสะอาด ปลอดสารพิษ ทานได้เลยโดยที่ไม่ต้องล้าง
ขอบคุณภาพจาก : Creative Thailand (https://bit.ly/3dS01TJ)

ปัจจุบัน LED Farm มีโรงงานผลิตพืช 4 แห่ง โดยแห่งแรกอยู่ที่เจริญกรุง 78 และอีก 3 แห่งซึ่งอยู่ในพื้นที่โรงงานบริษัท ซีวิค มีเดีย จังหวัดสมุทรสาคร รวมพื้นที่ทั้งหมด 900 ตารางเมตร หากผลิตเต็มกำลังจะได้ผลผลิตรวม 2,000 กิโลกรัมต่อเดือน โดยแบ่งผลผลิตออกเป็น 2 ประเภท คือ


1. กลุ่มพร้อมปรุง (Ready to Cook) จะเป็นผักใบสด เช่น เคล, ตั้งโอ๋ญี่ปุ่น, สวิสชาร์ด

2. กลุ่มพร้อมทาน (Ready to Eat) จำพวกผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ขนมปัง, สมูตตี้นอกจากนี้ยังต่อยอดสู่ Functional Vegetables หรือผักทางเลือกที่เหมาะแก่ผู้ป่วยโรคต่างๆ เนื่องจากระบบการเพาะปลูกพืชโดยใช้แสงประดิษฐ์ของ LED Farm สามารถลดหรือเพิ่มสารสำคัญในพืชได้ ไม่ว่าจะเพิ่มแคลเซียมในผักให้ 100 กรัม ให้เท่ากับการดื่มนม 1 แก้ว หรือลดโพแทสเซียมในผักใบเขียวให้ต่ำลง จนถึงระดับที่ผู้ป่วยโรคไตสามารถทานได้
LED Farm ถือเป็นอีกหนึ่งโมเดลการปลูกเพาะพืชที่สร้างสรรค์ในยุค New Normal ตอบรับกระแสคนรักสุขภาพ แถมยังสามารถเพาะปลูกพืชในอาคาร ประหยัดพื้นที่ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตลอดทั้งปี เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง เชื่อว่าในอนาคตเราอาจได้เห็น LED Farm กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯ ที่พร้อมเสิร์ฟผักปลอดสาร สด สะอาด ปลอดภัย ล้นไปด้วยคุณประโยชน์ ให้กับลูกค้าและผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://www.creativethailand.org/view/article-read?article_id=32899&lang=th&fbclid=IwAR301af0DwnvJ0vZ4cocJjY0yRTRz1avI6LboTgkcsJBXSA0qWyPuXcvkI_aem_AS7iaERK7o0KszbWuFdtXkzAknTwDCso5om4-hnIofsNNNKydo8oqYS-y_SFe24QVxQXHmcW6I3NvUg_eYkXcxNcN_XBbOoUte92-oEvnSjesBPfy_qwOsqa5SbCk5NRcM