เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เปลี่ยนเศษผัก เป็นไบโอพลาสติก
10 กุมภาพันธ์ 2564
341
ปัญหาขยะ ถือเป็นปัญหาระดับโลก โดยทางธนาคารโลกได้คาดการณ์ว่า ปริมาณขยะของโลกจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันถึงร้อยละ 70 หรือ 3,400 ล้านตัน ภายในปี พ.ศ. 2593 หรืออีก 29 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยาก หากเผาก็ก่อให้เกิดมลพิษ เพราะฉนั้นเรื่องของไบโอพลาสติก หรือพลาสติกชีวภาพ จึงเป็นทางเลือกที่ดี ที่จะช่วยลดปัญหานี้ได้
Ilker Bayer นักวิจัยสาขาวัสดุศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีอิตาลี ในเจโนวา ประเทศอิตาลี ได้คิดค้นกรรมวิธีการผลิตไบโอพลาสติกที่มีขั้นตอนที่ง่ายและใช้วัตถุดิบที่เป็นเพียงเศษผักที่เป็นของเหลือใช้จากการทำเป็นอาหาร (edible plant waste) ไบโอพลาสติกชนิดใหม่ที่ได้นี้ จึงมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าไบโอพลาสติกที่มาจากวัสดุอื่น ๆ
จากวัตถุดิบไร้ค่า ด้วยกรรมวิธีที่ดีกว่า ทำให้ผลที่ดีกว่า
Bayer และทีมมุ่งเน้นไปที่กระบวนการทำให้เกิดเซลโลเฟน (cellophane) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำเซลลูโลสที่เป็นส่วนประกอบหลักของผนังเซลล์พืชมาย่อย ในกรดไตรฟลูออโรอะซิติก (trifluoroacetic acid : TFA) ให้เปลี่ยนจากโครงสร้างผลึกที่มีตามธรรมชาติ (naturally crystalline form) ไปเป็นโครงสร้างอสัณฐาน (amorphous form) ซึ่งเหมาะกับการหล่อให้เป็นพลาสติกได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการใดๆอีก

ไบโอพลาสติกชนิดใหม่ที่คิดค้นขึ้นนี้ทำจากวัตถุดิบที่เป็นส่วนของพืชที่เหลือ จากการนำไปใช้เป็นอาหาร อาทิเช่น เปลือกข้าว เปลือกที่ห่อหุ้มเมล็ดโกโก้ และก้านของผักโขมและผักชีฝรั่งที่เหลือจากโรงงานทำผักผงของอิตาลีที่นำไปใส่ ในเครื่องดื่มและพาสตาที่มีสี Bayer กล่าวว่า แม้ว่าส่วนต่างๆของพืชเหล่านี้เป็นส่วนที่พวกเราไม่ต้องการนำมาทาน แต่เราก็สามารถนำมันมาเปลี่ยนให้เป็นไบโอพลาสติกที่มีประโยชน์ได้ไม่ยาก ทั้งยังได้ไบโอพลาสติกที่มีสมบัติแตกต่างกันตามวัตถุดิบเริ่มต้นอีกด้วย เช่น หากเราใช้วัตถุดิบเป็นก้านผักโขม เราก็จะได้ไบโอพลาสติกที่มีสมบัติที่ยืดหยุ่นคล้ายยาง หรือหากเราใช้วัตถุดิบเป็นเปลือกข้าว เราก็จะได้ไบโอพลาสติกที่มีความแข็งมากขึ้น เป็นต้น ดังนั้น ไบโอพลาสติกชนิดใหม่นี้จึงมีการผสมผสานที่แตกต่างกันระหว่างความแข็งและความ ยืดหยุ่นเมื่อเทียบกับไบโอพลาสติกที่มีในปัจจุบันและพลาสติกทั่วไป
อย่าง ไรก็ตาม งานวิจัยนี้ไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนของเสียให้เป็นไบโอพลาสติกชนิดใหม่ที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์ได้แล้ว แต่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังเพิ่มคุณค่ามากกว่าไบโอพลาสติกทั่วไปเสียด้วย เพราะนอกจากไบโอพลาสติกที่ทำขึ้นจะได้สมบัติความแข็งและความยืดหยุ่นจากพืช แต่ละชนิดที่ใช้เป็นวัตถุดิบแล้ว ยังได้สมบัติพิเศษต่างๆเพิ่มอีกด้วย เช่น ไบโอพลาสติกที่ทำจากผักชีฝรั่งจะมีสมบัติที่สามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ เช่นเดียวกับผักชีฝรั่ง หรือไบโอพลาสติกที่ทำจากอบเชยก็จะมีสมบัติต้านแบคทีเรียได้เช่นเดียวกับ อบเชย เป็นต้น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ขอขอบคุณ : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.)/ oknation
An easier way to turn plant scraps to plastics :

http://www.newscientist.com/article/dn25944-an-easier-way-to-turn-plant-scraps-to-plastics.html?full=true&print=true#.U9tVtKPuzHZ

Direct Transformation of Edible Vegetable Waste into Bioplastics :

Macromolecules, Article ASAP DOI: 10.1021/ma5008557 Publication Date (Web): July 15, 2014

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ma5008557
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
28-33°C
เชียงใหม่
27-36°C
นครราชสีมา
26-33°C
ชลบุรี
27-32°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-29°C