คลิปเกษตร
คุณอุไรวรรณ อินทร์แปลง เกษตรกรที่เลี้ยงโคนมคุณภาพ ของฟาร์มอินทร์แปลง และเป็นฟาร์มโคนมสาธิต ปี 2556 โครงการพัฒนาระบบโคนม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ในการตรวจสอบระบบมาตรฐานของฟาร์ม ได้แนะนำวิธีการทำอาหารข้นสำหรับโคนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโคนมในการผลิตน้ำนมได้มากยิ่งขึ้น และน้ำนมมีคุณภาพที่ดีมีกลิ่นหอม ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่สนใจสามารถทำได้โดยการเตรียมวัตถุดิบดังนี้ กากเมล็ดในปาล์มน้ำมัน 1 กิโลกรัม มันเส้น ครึ่งกิโลกรัม กากถั่วเหลืองแห้ง 2 ขีด อาหารสำเร็จรูป(ชนิดใดก็ได้ที่ให้โคนมกินอยู่เป็นประจำ) 1 กิโลกรัม กากถั่วเหลืองสด (หาซื้อได้จากร้านที่ทำเต้าหู้) 2 กิโลกรัม ใสในกะละมังแล้วนำไปให้โคนมกิน อัตราส่วนดังกล่าวสำหรับโคนม 1 ตัว หมายเหตุ : อาหารข้นที่ทำต้องให้โคนมกินเลยในครั้งเดียว และควรนำให้โคนมกินในช่วงที่กำลังรีดนมอยู่จะได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
21 มกราคม 2558
4,919
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
การเลี้ยงไก่สามสายพันธุ์ มีข้อดี คือ เลี้ยงง่าย โตเร็ว ใช้ระยะเวลาการเลี้ยงสั้น เพียง 2-3 เดือนก็สามารถจับขายได้ในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 100 บาท แต่ปัญหาที่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่มักพบ คือ ลูกไก่ที่นำมาเลี้ยงมีอัตราการรอดตายต่ำ จากปัญหานี้คุณสถาพร ทองทา เจ้าของทรายพูลฟาร์ม ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงสัตว์และการทำประมงชาวจังหวัดอุบลราชธานี แนะนำว่า ลูกไก่ที่นำเข้าฟาร์มมาใหม่ๆจะเป็นลูกไก่แรกเกิด ซึ่งยังไม่แข็งแรง จึงจำเป็นต้องนำมากกด้วยไฟ โดยใช้หลอดไฟขนาด 100 วัตต์ กกไฟประมาณ 1-2 สัปดาห์ ควบคู่ไปกับการให้น้ำสะอาด ให้อาหารอย่างเพียงพอ ทำวัคซีนป้องกันโรค และสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม คือ การเลือกรางอาหารสำหรับไก่ ควรเลือกรางอาหารที่มีสีเหลืองหรือสีแดง ซึ่งเป็นสีที่ดึงดูดให้ไก่กินอาหารได้มากขึ้น ส่งผลให้ไก่แข็งแรง โตเร็วและรอดตาย 100% โดยที่ทรายพูลฟาร์มจะใช้ระยะเวลาเลี้ยงเพียง 2 เดือนก็สามารถจับขายได้ น้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 1-1.2 กก./ตัว
21 มกราคม 2558
14,397
การเลี้ยงจิ้งหรีด ถือเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรที่ว่างเว้นจากการทำนา ทำสวน แต่เกษตรกรหลายคนเลือกเลี้ยงโดยยึดเป็นอาชีพหลัก เนื่องจากปัจจุบันคนนิยมบริโภคแมลงกันเยอะขึ้น ซึ่งเกษตรกรมือใหม่ที่อยากลองเลี้ยงแต่ยังไม่รู้จะเริ่มอย่างไร มีคำแนะนำจาก คุณพรชนก กาฬภักดี เกษตรกรที่เลี้ยงจิ้งหรีดมาหลายปี มาแนะนำ โดย วัสดุสำหรับเลี้ยงจิ้งหรีด 1.ลังไข่-ถาดไข่ 2.ฟองน้ำ 3.กระบอกฉีดน้ำ 4.อาหารจิ้งหรีด หรืออาหารไก่ (บดให้มีขนาดเล็ก) 5.ถาดลองขาตั้งกันมด ระยะเวลาจากการฟักตัว จากไข่จิ้งหรีดเป็นตัวอ่อน จะใช้ระยะเวลาประมาณ 7-10 วัน เมื่อฟักออกมาเป็นตัวอ่อนแล้วให้นำตัวของจิ้งหรีด ไปใส่ในตู้เลี้ยงจิ้งหรีดที่เตรียมไว้ การให้อาหาร ในระยะจิ้งหรีดเป็นตัวอ่อนอยู่ ให่อาหารด้วยอาหารไก่สำหรับลูกเจี๊ยบบดหรืออาหารจิ้งหรีด สูตร 1 การให้น้ำ ให้โดยการใช้ฟองน้ำซับน้ำให้ชุ่มแล้ววางในตู้เลี้ยงจิ้งหรีด ตัวอ่อนจะมาดูดกินน้ำที่ฟองน้ำ
21 มกราคม 2558
14,933
เกษตรกรที่ว่างเว้นจากการทำสวนทำนา หรืออาจจะไม่ใช่เกษตรกรก็ตาม ส่วนใหญ่หากมีเวลาว่างก็จะหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเงินได้ในครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันการเลี้ยงจิ้งหริด ก็กำลังเป็นที่นิยมของเกษตรกรไม่ใช่น้อย เนื่องจากเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย บุคคลทั่วไปเริ่มรู้จักจิ้งหรีดและเริ่มนิยมบริโรคกันมากขึ้น แถมแมลงเหล่านี้ยังเป็นแหล่ งโปรตีนชั้นสูงอีกด้วย แต่การเลี้ยงจิ้งหรีดนั้นก็อาจจะต้องให้ความใส่ใจด้วย อันดับต้นๆเลยคือดินที่ใช้เลี้ยง ซึ่งดินที่ใช้สำหรับปลูกต้นไม้ทั่วไปก็สามารถนำมาเลี้ยงจิ้งหรีดได้ โดยการนำมาร่อนให้เหลือเฉพาะดินร่วนโดยไม่มีวัสดุเศษหินปน จากนั้นนำมาพรมน้ำให้พอชื้นๆ นำดินใส่ขันพอประมาณไม่ต้องเต็มขัน แล้วจึงนำไปวางไว้ในกรงเลี้ยงจิ้งหรีด เพื่อให้จิ้งหรีดที่พร้อมจะวางไข่มาวางไข่ในขันที่เราเตรียมดินไว้นั่นเอง
21 มกราคม 2558
4,836
เกษตรกรผู้เลี้ยงกบโดยส่วนใหญ่ก็จะมีเทคนิคและวิธีการที่จะทำให้กบเจริญเติบโตดี อ้วนท้วนสมบูรณ์ มีอัตราการตายน้อยที่สุด หรือว่าไม่มีการตายเลยยิ่งดี การเลี้ยงกบโดยทั่วไปก็จะเลี้ยงในบ่อปูนซีเมนต์ หรือบ่อดิน ดังเช่นบ่อกบของคุณป้าประณีต เสวตวงษ์ ประธานกลุ่มศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยหลุด ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร ซึ่งเลี้ยงกบเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้ในกลุ่มฯ และเทคนิคสำคัญในการเลี้ยงกบของคุณป้าคือการเพิ่มเนื้อที่ในบ่อกบด้วยกระสอบทราย ด้วยการวางกระสอบทรายในบ่อเลี้ยงบริเวณริมบ่อ ทำให้กบสามารถที่จะกระโดดเล่นไปมาได้ นอกเหนือจากการแช่อยู่ในน้ำเพียงอย่างเดียว และเมื่อถึงฤดูฝน หรือว่าฝนตกโดยปกติแล้วกบจะไม่แช่อยู่ในน้ำ กบก็จะกระโดดมาอยู่บนกระสอบทราย วิธีการนี้คุณป้าบอกว่าช่วยให้กบไม่เครียด ลดอัตราการตายของกบได้ และกบก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ดี
21 มกราคม 2558
3,182
ลุงบัวศรี ซาเมืองกุล เกษตรกรหมอดินอาสาประจำตำบลดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ. นครราชสีมา ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการทำเกษตรแบบผสมผสาน ในรูปแบบอินทรีย์ โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาดุก เพื่อให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งสูตรการทำอาหารปลาดุกแบบง่ายๆ เพื่อลดต้นทุน ด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้ รำรวม 15 กิโลกรัม ใบกระถิน 1 กิโลกรัม ข้าวตากแห้ง 5 กิโลกรัม เศษอาหารตากแห้ง 8 กิโลกรัม เปลือกหอย 3 ขีด เทแล้วคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน จากนั้นนำไปบดให้ละเอียด แล้วนำไปเข้าเครื่องปั้นก้อน ผสมกับน้ำเปล่า 3 ขัน (ถ้าไม่มีก็ให้ใช้ผสมกับน้ำเปล่าได้เลย ) จากนั้นนำอาหารปลาดุกที่ได้ ใส่ในภาชนะอาหารให้ปลาดุกกินในช่วงเวลาเช้าและเย็น เมื่อปลาดุกได้ทานสูตรอาหารลดต้นทุนแล้ว ก็จะช่วยทำให้ปลาดุกเจริญเติบโตได้เร็ว ช่วยป้องกันโรคต่างๆ และที่สำคัญทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อหัวอาหาร
21 มกราคม 2558
9,847
คลิปเกษตรแนะนำ
คุณสมพงษ์ ไชยสง เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาวัย 64 ปี ที่หันมาประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในบ่อดินธรรมชาติมานานกว่า 10 ปี จนประสบผลสำเร็จในพื้นที่บ้านหนองนางขวัญ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้ให้คำแนะนำวิธีการทำอาหารปลาที่มีโปรตีนสูงและมีราคาถูก อีกทั้งยังมีส่วนช่วยการเร่งการเจริญเติบให้กับตัวปลาได้เทียบเคียงกับอาหารสำเร็จรูปที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป โดยใช้วัตถุดิบส่วนผสม ได้แก่ รำข้าว 8 กก. ,กากถั่วเหลือง 22 กก. ,ปลาป่น 7 กก. ,น้ำหมักปลา(ปลาเปรี้ยว) 6 กก. , น้ำเปล่า 3 ลิตร วิธีการทำโดยนำส่วนผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดคลุกเค้าให้เข้ากันจนเกิดความเหนียวหนืดแล้วนำอาหารเข้าเครื่องบดให้ออกมาเป็นเส้น จากนั้นนำไปตากแดดให้แห้ง(สูตรอาหารแห้ง) หรือให้ปลากินสดๆก็ได้(สูตรอาหารสด) ส่วนการให้อาหาร ปลาเล็กจะเริ่มเลี้ยงจนปลามีอายุ 1 เดือน ใช้สูตรอาหารสดเช้า-เย็น เมื่อบดเสร็จให้ปั้นเป็นก้อนกลมๆใช้ภาชนะรองแล้วหย่อนลงให้ปลากินได้เลย และเมื่อปลามีอายุ 1 เดือนขึ้นไป จึงให้อาหารแห้งให้วันละครั้ง จะใช้เวลาเลี้ยงปลาประมาณ 7-8 เดือน ก็สามารถจับขายได้ตามขนาดที่ตลาดต้องการ
23 มกราคม 2560
9,169