คลิปเกษตร
การปลูกมะพร้าวเรานั้นไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่มาก สามารถปลูกได้ในพื้นที่จำกัด แต่ยังคงมีผลผลิตเท่ากับการปลูกในพื้นที่เยอะและมีรสชาติ หอม หวาน จึงแนะนำ การทำอาหารเสริมและเพิ่มรสชาติหวานให้กับมะพร้าวด้วยเกลือ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ก็สามารถหาได้ตามท้องถิ่น ขั้นแรก ปลูกมะพร้าวสามต้นสามมุม ระยะห่าง 1 เมตร จากนั้น นำไห 1 ลูกเจาะท้ายไห ประมาณ 1 หุน(1/8 นิ้ว) ใส่เกลือเม็ด ครึ่งไห ใช้กระเบื้องปูพื้นเป็นฝาปิดไห เกลือที่ใส่ไปอยู่ได้ประมาณ 1 ปี ก็ต้องเพิ่มอีก เหมือนเดิม นำไปฝั่งในดินตรงกลางระหว่างต้นมะพร้าวฝั่งลงประมาณครึ่งไห แค่นี้ก็เสร็จ และเมื่อต้นมะพร้าวอายุได้ 5 ปี ก็จะได้น้ำมะพร้าวที่ หอม หวาน และลูกดกอีกด้วยจึงอยากแนะนำคนที่กำลังจะปลูกมะพร้าวในตอนนี้
6 พฤศจิกายน 2558
8,484
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
เทคนิคการปลูกผักหวานป่าแบบเลียนแบบธรรมชาติ อัตราการรอด100 เปอร์เซ็นต์ ที่ ทุกท่านสามารถทำตามได้ ดังนี้ วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1.เมล็ดผักหวานป่าที่งอกแล้ว ขนาดเท่าถั่วงอก 2.ค้อน 3.แท่งเหล็กเส้นรอบวงขนาดไม่เกิน 3 ซม. 4.ขวดพลาสติกตัดทะลุ สำหรับครอบ 5.ผ้าตาข่าย วิธีการคือ 1.เมื่อเมล็ดผักหวานป่า งอกขึ้นในถุงเพาะตามปกติ มีขนาดเท่ากุ้งขดตัว หรือ มีรากออกมาเท่าถั่วงอก ให้ดึงเมล็ดผักหวานป่าขึ้นมาจากถุงเพาะ 2.ใช้ค้อนตอกแท่งเหล็กที่เตรียมไว้ ให้ลึกประมาณ 2 ข้อนิ้วมือ แล้วหย่อนเมล็ดผักหวานป่าลงไป ให้รากจมดิน ถมดินกลบทับให้แน่น นำเศษใบไม้มาปกรอบ แล้วใช้แก้วพลาสติกครอบทับไว้ 3.หาไม้ไผ่มาปัก เป็น 3 มุม แล้วใช้ตาข่ายหุ้มให้รอบ เป็นอันเสร็จ ปล่อยไปตามธรรมชาติ 4.วิธีนี้เป็นการปลูกเลียนแบบธรรมชาติ ที่ผักหวานป่าขึ้นตามป่าเขาโดยอาศัยน้ำฝนและไม่มีใครให้ปุ๋ย ก็ยังโตได้ตามปกติ แบบนี้ก็เช่นกัน ปลูกเสร็จแล้วก็ปล่อยได้ทันที ให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติ เมื่อต้นผักหวานโตพ้นแก้วพลาสติก จึงค่อยเปิดผ้าแล้วปล่อยให้เจริญเติบโตต่อไป
30 ตุลาคม 2558
5,608
คุณดง เรืองหงษา เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพบ้านทุ่งสว่าง ม.7 ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ให้คำแนะนำวิธีการปลูกปาล์มแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพโดยไม่พึ่งพาปุ๋ยเคมีและสารเคมีใดๆ จากสภาพดินที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์ จนสามารถอุ้มน้ำได้ดี ดินมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ ส่งผลให้ปาล์มน้ำมันได้ผลผลิตดีมีคุณภาพด้วยอินทรียวัตถุที่หาได้ในท้องถิ่น อีกทั้งยังช่วยในการลดต้นทุนการผลิตได้ดีอีกด้วย ส่วนวิธีการใส่ปุ๋ย นายดงจะใช้น้ำหมักชีวภาพที่ได้จากการหมักหอยเชอรี่นำมาราดบริเวณโคนต้นร่วมกับการใส่โรยมูลสุกรแห้งบริเวณรอบๆทรงพุ่ม สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในปีที่ 4 น้ำหนักเฉลี่ย 15-20 กิโลกรัม/ทะลาย ซึ่งให้ผลผลิตได้ดีโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีใดๆ
20 ตุลาคม 2558
3,168
เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดมักจะประสบปัญหาผลผลิตไม่ได้คุณภาพตามต้องการ จากการสัมภาษณ์คุณสัมฤทธิ์ เข็มสม เกษตรกรผู้มีประสบการณ์การปลูกมังคุดมา 22 ปี ได้แนะนำการเตรียมความพร้อมต้นมังคุดหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยการตัดแต่งกิ่ง และใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ประมาณ 2-3 กิโลกรัม/ต้น และใส่ปุ๋ยคอก 20-50 กิโลกรัม/ต้น เฝ้าติดตามกำจัดศัตรูพืช และเตรียมการออกดอก โดยใช้ปุ๋ยสูตร 8-24-24 ก่อนออกดอก 1-2 เดือน หรือ 9-24-24 อัตรา 2-3 กิโลกรัม/ต้น ใส่ปุ๋ยบำรุงผล สูตร 13-13-21 อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ต้น หลังจากต้นมังคุดออกดอก การจัดการต้น เพื่อป้องกันมังคุดเป็นเนื้อแก้ว และมียางไหลออกจากผิวของผล โดยการสับที่ลำต้นมังคุดให้เป็นรอยในแนวเฉียง ระยะมังคุดติดผล 8 สัปดาห์ เพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงที่ลำต้น ทำให้ให้ผลมังคุดไม่เป็นยางและเนื้อมังคุดไม่เป็นเนื้อแก้ว จะช่วยให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดและได้ราคาดี
9 ตุลาคม 2558
5,838
คุณลุงแฉล้ม เวชสรรเสริญ ชาวสวน ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี ผู้เชี่ยวชาญการตัดเปลี่ยนสายพันธุ์ทุเรียนตามความต้องการตลาดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การทำสาวทุเรียน สามารถทำได้โดยการทาบกิ่งทุเรียน ซึ่งดีกว่าการปลูกใหม่ เนื่องจากการทาบกิ่งทุเรียน สามารถเลือกความต้องการของสายพันธุ์ทุเรียนได้ และช่วยลดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เร็วขึ้น จาก 5 ปี เหลือเพียง 1-2 ปีเท่านั้น โดยการทาบกิ่งต้นทุเรียนควรเลือกต้นตอมีอายุประมาณ 20 ปีขึ้นไปหรือมีขนาดต้นสูงใหญ่ยากต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต หรือเป็นต้นพันธุ์ที่ไม่ต้องการแล้ว จึงนำมาเป็นต้นตอเพื่อใช้ทาบกิ่ง วิธีการนี้เป็นวิธีการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ทุเรียนตามความต้องการของตลาดที่ทำได้ง่าย ได้ผลผลิตเร็ว ไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตและไม่ต้องลงทุนสูงอีกด้วย
1 ตุลาคม 2558
9,517
การปักไม้ไผ่เพื่อยึดลำต้นมะนาวที่ยังอ่อนอยู่นั้น เป็นอีกเรื่องที่เกษตรกรควรใส่ใจดูแล เพื่อเป็นอีกวิธีการทำช่วยยึดลำต้นป้องกันลม ไม่ให้มาทำลายต้นมะนาวได้ ซึ่งโดยปกติแล้ว เกษตรกรทั่วไปจะปักหักตรงแนวเดียวกับลำต้นมะนาว และผูกเชือกให้แน่น ก็ถือว่าเรียบร้อย แต่ในทางกลับกัน คุณสุวัฒน์ เจ้าของสวนมะนาวเพชรชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น แนะนำว่า เทคนิคง่ายๆในการปักไม้ไผ่ สำหรับต้นมะนาวเล็กนั้น ควรปักในแนวเฉียง 45 องศา ห่างจากโคนต้นมะนาวประมาณ 15 - 20 ซม.แล้วมัดเชือกกับลำต้นให้แน่น เพื่อเป็นการป้องกันลมพัด และการปักเฉียงแบบนี้ จะช่วยป้องกันโรคแคงเกอร์ได้ เพราะไม้ไผ่ที่ปักลงไปจะไม่ไปขูดกับราก หรือ ลำต้นมะนาวโดยตรง เมื่อไม่เกิดรอยแผลก็จะไม่มีปัญหาเรื่องโรคแคงเกอร์ตามมานั้นเอง
30 กันยายน 2558
6,833
ปัจจุบันเกษตรกรนิยมหันมาปลูกมะนาวกันมากขึ้น ด้วยราคาจำหน่ายที่แพงและมีให้เลือกปลูกหลายพันธุ์ หลายแบบโดยส่วนใหญ่จะเป็นมะนาวแป้นซึ่งมีน้ำมาก จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์คุณกมล เกิดมาลัย เกษตรกรผู้ปลูกมะนาวแห่งพื้นที่บ้านทุ่งบิ่น ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประสบการณ์การปลูกมะนาวมากว่า 30 ปี ได้แนะนำขั้นตอนการปลูกมะนาวพันธุ์แป้นพวงที่ชำกิ่งเองและให้ผลผลิตต่อปีจำนวน 3,000-4,000 ลูก ด้วยขั้นตอนการปลูกและการใช้วัตถุดิบดังนี้ 1. มูลวัว 2. แร่เทคโตมิค 3.ฟางแห้ง 4.ไม้ปักหลัก วิธีการปลูก เริ่มต้นด้วยการขุดหลุมปลูกขนาดความกว้าง 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร แล้วใส่มูลวัวลงไปปริมาณ 1 บุ้งกี๋หรือจำนวน 5 กิโลกรัม คลุกเคล้ากับดินให้เข้ากันจากนั้นใส่กิ่งพันธุ์มะนาวลงไปลึกประมาณ 20 เซนติเมตร แล้วใส่แร่เทคโตมิคปริมาณ 2 กำมือ หรือประมาณ 200 กรัม จากนั้นกลบหลุมให้เรียบร้อยแล้วใส่แร่เทคโตมิครอบโคนต้นอีกปริมาณ 200 กรัม เมื่อเสร็จเรียบร้อยให้นำไม้ปักหลักไว้เพื่อช่วยพยุงกิ่งพันธุ์มะนาวและนำฟางแห้งคลุมโคนต้นไว้ เพียงเท่านี้เกษตรกรผู้ที่จะเริ่มต้นปลูกมะนาวก็จะได้ต้นมะนาวที่ให้ผลผลิตดี มะนาวลูกดกตามต้องการ
19 สิงหาคม 2558
6,759
คลิปเกษตรแนะนำ
คุณสุทธิเดช กฤษณะเศรณี หรือลุงต้อย กล่าวถึงเคล็ดลับในการทำกิ่งพันธุ์ทุเรียนโบราณ โดยเฉพาะพันธุ์นกหยิบ โดยลุงต้อยจะสั่งเมล็ดพันธุ์ต้นตอมาจากทุเรียนทางภาคใต้ ซึ่งต้นตอจะต้องมีอายุ ตั้งแต่ 4 เดือน จากนั้นก็นำมาผ่า แล้วเสียบยอด โดยใช้ทุเรียนต้นพันธุ์โบราณที่ต้องการเสียบลงไป เป็นยอดทุเรียนที่ต้นไม่แก่เกินไป (ทุเรียนรุ่น) ขั้นตอนก็ทำง่ายๆดังนี้ ที่ต้นตอตัดเป็นปากฉลาม หรือจะผ่าลิ่มก็ได้แล้วแต่ถนัด จากนั้นเลือกกิ่งพันธุ์จากต้นที่เราต้องการ (พันธุ์นกหยิบ) มาตัดใบออกเหลือแค่หนึ่งส่วนสามของใบ เพื่อลดการคลายน้ำ มาเสียบ จากนั้นจึงนำพลาสติกมาพันให้รอบจนแน่น จากนั้นนำไปเข้ากระโจมพลาสติก บ่มไว้อีกสี่เดือนไม่ต้องรดน้ำ แต่ถ้าแห้งไปก็พรมน้ำนิดหน่อย พอเพิ่มความชื้น แล้วจึงนำไปบำรุงก่อนลงแปลงปลูก ลุงต้อยกล่าวถิ่งท้ายว่าเกษตรกรควรที่จะเพาะต้นพันธุ์เองเพราะสามารถเลือกต้นพันธุ์เองได้
3 มีนาคม 2560
5,449
ผักกระชับ เป็นผักพื้นบ้านที่ชาวระยองรู้จักกันดีและยังนิยมนำมาบริโภคกันในหลายพื้นที่ โดยสามารถนำมารับประทานได้ทั้งแบบสดและแบบปรุงสุก ผักกระชับเคยถูกจัดให้เป็นวัชพืชที่ไม่มีคุณค่า แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคที่รักสุขภาพหลายคนเริ่มหันมารู้จักกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผักกระชับมีสรรพคุณทางด้านตัวยาที่ช่วยในการลดความดัน ลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยกระชับช่องคลอด และด้วยมีรสชาติอร่อยและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจึงทำให้สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด ส่งผลให้ผักกระชับมีความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก โดยราคาจำหน่ายพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 100 - 200 บาทเลยทีเดียว
11 พฤษภาคม 2559
5,603