คลิปเกษตร
ปัจจุบันเกษตรกรหันมาปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์มากขึ้น เพราะง่ายต่อการควบคุมให้ได้ผลผลิตนอกฤดู ซึ่งการปลูกมะนาวด้วยวิธีนี้ เกษตรกรต้องมีต้นทุนในการซื้อบ่อซีเมนต์โดยทั่วไปนิยมใช้บ่อขนาดตั้งแต่ 60ซ.ม.80ซ.ม.และ 100ซ.ม. หากปลูกจำนวนมากก็ต้องลงทุนค่อนข้างสูง แต่สำหรับคุณสิรภพ สิทธิปัญญา ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกมะนาวหมู่12 บ้านใหม่เจริญ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงรายได้ให้ข้อมูลกับศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย ว่า ต้นทุนที่สูงในการซื้อบ่อซีเมนต์ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเกษตรกรอีกต่อไป เพราะการทำมะนาวนอกฤดูไม่จำเป็นต้องใช้บ่อซีเมนต์เสมอไป เกษตรกรสามารถทำมะนาวนอกฤดูได้เพียงแค่มียางรถยนต์เก่าๆ ใช้ยางรถยนต์เพียง2เส้นต่อการปลูกมะนาว1ต้น มีต้นทุนไม่กี่บาท ให้ผลผลิตดีเหมือนกัน มีวิธีการทำง่ายๆใช้เวลาไม่มากนัก ผู้สนใจสามารถทำตามได้เพียงแค่มีใจรักในการทำมะนาวนอกฤดู
28 เมษายน 2559
6,807
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
ร้อยตรีสิทธิพงษ์ วงศ์ศิริ เจ้าของสวนสละอินสละอุบล บ้านคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในตอนที่ปฏิบัติตนราชการทหารอยู่ทางภาคใต้ได้มีโอกาสได้รับประทานสละอินโด จึงทำให้ติดใจในรสชาติหวานของสละอินโด ทำให้มีแนวความคิดที่จะนำสละอินโดมาปลูกที่ภาคอีสาน ร้อยตรีสิทธิชัย จึงเริ่มขยายพันธุ์ต้นสละอินโดด้วยการเพาะเมล็ด โดยการนำผลสละอินโดที่เมล็ดสมบูรณ์และแก่จัดล้างด้วยนำสะอาด แล้วนำผ้าที่ชุมน้ำจนเปียกมาห่อเมล็ดสละไว้ จากนั้นทุก 2 วันให้หมั่นเปิดห่อผ้าเพื่อตรวจสอบเมล็ดสละที่เป็นเชื้อราทิ้ง หลังอายุ 1-2เดือนสละจะเริ่มงอกออกจากเมล็ดยาวประมาณ 1 นิ้ว จากนั้นให้เตรียมดินเพื่อที่จะเพาะต้นสละโดยมีส่วนผสม แกลบสด ดินปลูก ปุ๋ยคอก คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำดินปลูกมากรอกใส่ถุงเพาะชำ จากนำเมล็ดสละที่งอกมาใส่ในถุงเพาะชำโดยฝังเมล็ดในดินลึกประมาณ 2-3เซนติเมตร หลังจากเพาะชำอายุประมาณ 6-7เดือนก็จะได้ต้นกล้าสละอินโดที่พร้อมปลูก
20 เมษายน 2559
6,331
มะยงชิด ถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย สามารถปลูกได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ราคาจำหน่ายสูงและยังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศรวมถึงต่างประเทศอีกด้วย ส่วนการขยายพันธุ์ต้นมะยงชิดนั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธี อาทิเช่น การเพาะเมล็ดเพื่อนำไปปลูกโดยตรง การติดตา และการทาบกิ่ง เป็นต้น คุณประจวบ จำเนียรศรี เกษตรกรเจ้าของสวนประสมทรัพย์ ในพื้นที่อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ได้ให้ความรู้เรื่องการขยายพันธุ์มะยงชิดด้วยวิธีการทาบกิ่ง โดยวิธีการนี้ถือได้ว่าเป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง และเป็นวิธีที่เกษตรกรนิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน เพราะนอกจากมะยงชิดจะไม่กลายพันธุ์แล้ว ยังช่วยให้กิ่งที่ใช้ในการขยายพันธุ์มีอัตราการรอดและเจริญเติบโตมากกว่าวิธีการอื่น ๆ อีกด้วย
12 เมษายน 2559
4,256
คุณทศพล สุวะจันทร์ เครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด เจ้าของสวนทุเรียนปลอดสารพิษ "สวนทศพล" ศูนย์เรียนรู้การผลิตทุเรียนคุณภาพมาตรฐาน GAP เพื่อการส่งออก บ้านซำตารมย์ ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้คำแนะนำเทคนิควิธีการตัดแต่งดอกทุเรียนเพื่อให้ได้ผลผลิตดี มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเลือกการตัดแต่งดอกทุเรียนในระยะที่เป็นกระดุมหรือลักษณะดอกเหมือนหัวกำไล ให้เกษตรกรใช้ไม้ยาวๆ ใช้เคียว หรือกรรไกร เลือกสอยหรือตัดเอาดอกทุเรียนที่เกิดบริเวณปลายกิ่งขนาดเล็กทิ้งไป ให้เหลือไว้เฉพาะดอกที่อยู่ติดกับโคนกิ่งที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อป้องกันกิ่งทุเรียนหักโค่นภายหลักจากทุเรียนติดผลแล้ว อีกทั้งยังช่วยลดอัตราการแย่งอาหารของดอกทุเรียนในกิ่งที่สมบูรณ์ได้ดี และภายหลังจากที่ทุเรียนเริ่มติดผลแล้วก็ให้คัดเลือกเอาผลที่สมบูรณ์ไว้ แล้วเด็ดเอาผลทุเรียนที่ไม่สมบูรณ์ ผลมีขนาดเล็ก รูปทรงไม่สวยงามทิ้งไป เหลือไว้ประมาณ 80-100 ผล/ต้น จะได้ผลผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพดี รูปทรงสวยงาม ผลมีขนาดใหญ่เป็นที่ต้องการของตลาด
25 มีนาคม 2559
3,492
การเก็บเกี่ยวผลทะลายปาล์มและตัดแต่งทางปาล์มที่ผิดวิธีจะส่งผลกระทบให้ปาล์มน้ำมันของเกษตรกรสุกช้าลง มีทะลายเล็กลง อายุการเก็บเกี่ยวลดลง ซึ่งในการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มทุกครั้งเกษตรกรต้องเก็บทางปาล์มใต้ทะลาย อย่างน้อย2ทางเพื่อเป็นทางรองทะลายและทางรับน้ำไว้เป็นทางหล่อเลี้ยงอาหารและช่วยให้ต้นปาล์มคอใหญ่ต้นอ้วนสมบูรณ์ขึ้น ถ้าไม่มีทางใต้ทะลายรองรับไว้ ผลเสียคือทะลายด้านล่างก็ดึงแหล่งอาหารจากทางด้านบนทำให้ทะลายด้านบนก็มีผลกระทบด้วยเช่นกันโดยปกติอายุการเก็บเกี่ยวของปาล์มน้ำมันจะมีอายุอยู่ที่25ปีแต่ถ้าเก็บเกี่ยวผิดวิธีจะมีอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ที่8ปีด้วยคำยืนยันจากอาจารย์จรูญ ประดับการ
18 มีนาคม 2559
3,059
การขยายพันธุ์มะนาวมีหลากหลายวิธี เช่น การตอนกิ่ง การปักชำ ซึ่งแต่ละวิธีต้องใช้ต้นทุนและเวลาในการออกรากแตกต่างกัน อาจารย์ปฐวินท์ บำรุงรักษ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ แนะนำการชำกิ่งมะนาวด้วยวิธีควบแน่น ซึ่งเป็นการควบคุมความชื้นตามภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่จำลองสภาพให้เหมือนกับโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย และใช้วัสดุเพาะชำโดยไม่ใช้ดิน คือ แกลบดิบ แกลบเผา ขุยมะพร้าว มูลสัตว์ และทราย การเพาะชำด้วยวิธีนี้นอกจากจะไม่ยุ่งยาก ประหยัด และยังเป็นการเร่งรากกิ่งชำให้ออกเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับวิธีการปกติอีกด้วย
16 มีนาคม 2559
3,933
คุณสมชัย พามาดาน เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนาบ้านเสาเล้า ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งบ้านเสาเล้า ตั้งอยู่ในพื้นที่ดอนมีแหล่งน้ำค่อนข้างน้อย เกษตรกรจึงนิยมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนา เนื่องจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชไร่ ใช้น้ำน้อย และใช้ระยะเวลาในการปลูกที่สั้น คุณสมชัย จึงได้ให้คำแนะนำในการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยเริ่มจาก ขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูก ให้ไถ่ยกร่อง สูงประมาณ 20 ซม. ระยะห่างแต่ละร่อง ประมาณ 70 - 80 ซม. รองพื้นด้วยปุ๋ยคอก แล้วใช้รถไถ่แบบเดินตามไถ่กลบ นำเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหยดลงแปลงที่เตรียมไว้ จากนั้นรดน้ำสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง เมื่อต้นข้าวโพดอายุประมาณ 30 วัน ให้ใส่ปุ๋ยคอกเพื่อบำรุงต้นอีกครั้ง และใส่ปุ๋ยอีกครั้งช่วงที่ต้นข้าวโพดกำลังออกดอก การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะใช้เวลาปลูกประมาณ 120 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ผลผลิตอัตราเฉลี่ย 1ตัน ต่อ1ไร่ ซึ่งสร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกร
7 มีนาคม 2559
3,287
คลิปเกษตรแนะนำ
คุณสุทธิเดช กฤษณะเศรณี หรือลุงต้อย กล่าวถึงเคล็ดลับในการทำกิ่งพันธุ์ทุเรียนโบราณ โดยเฉพาะพันธุ์นกหยิบ โดยลุงต้อยจะสั่งเมล็ดพันธุ์ต้นตอมาจากทุเรียนทางภาคใต้ ซึ่งต้นตอจะต้องมีอายุ ตั้งแต่ 4 เดือน จากนั้นก็นำมาผ่า แล้วเสียบยอด โดยใช้ทุเรียนต้นพันธุ์โบราณที่ต้องการเสียบลงไป เป็นยอดทุเรียนที่ต้นไม่แก่เกินไป (ทุเรียนรุ่น) ขั้นตอนก็ทำง่ายๆดังนี้ ที่ต้นตอตัดเป็นปากฉลาม หรือจะผ่าลิ่มก็ได้แล้วแต่ถนัด จากนั้นเลือกกิ่งพันธุ์จากต้นที่เราต้องการ (พันธุ์นกหยิบ) มาตัดใบออกเหลือแค่หนึ่งส่วนสามของใบ เพื่อลดการคลายน้ำ มาเสียบ จากนั้นจึงนำพลาสติกมาพันให้รอบจนแน่น จากนั้นนำไปเข้ากระโจมพลาสติก บ่มไว้อีกสี่เดือนไม่ต้องรดน้ำ แต่ถ้าแห้งไปก็พรมน้ำนิดหน่อย พอเพิ่มความชื้น แล้วจึงนำไปบำรุงก่อนลงแปลงปลูก ลุงต้อยกล่าวถิ่งท้ายว่าเกษตรกรควรที่จะเพาะต้นพันธุ์เองเพราะสามารถเลือกต้นพันธุ์เองได้
3 มีนาคม 2560
5,089
ผักกระชับ เป็นผักพื้นบ้านที่ชาวระยองรู้จักกันดีและยังนิยมนำมาบริโภคกันในหลายพื้นที่ โดยสามารถนำมารับประทานได้ทั้งแบบสดและแบบปรุงสุก ผักกระชับเคยถูกจัดให้เป็นวัชพืชที่ไม่มีคุณค่า แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคที่รักสุขภาพหลายคนเริ่มหันมารู้จักกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผักกระชับมีสรรพคุณทางด้านตัวยาที่ช่วยในการลดความดัน ลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยกระชับช่องคลอด และด้วยมีรสชาติอร่อยและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจึงทำให้สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด ส่งผลให้ผักกระชับมีความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก โดยราคาจำหน่ายพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 100 - 200 บาทเลยทีเดียว
11 พฤษภาคม 2559
5,176