คลิปเกษตร
21 มกราคม 2558
6,141
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
โรงเรียนชาวนาจากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อุบลราชธานี52 บ้านนาเจริญ ม.16 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โดยมี อ.เสถียร ทองสวัสดิ์ เป็นประธานเครือข่ายฯได้ให้คำแนะนำการทำเกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์โดยใช้พื้นที่ 1 ไร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่จำกัด โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การทำนา ปลูกผัก ประมงน้ำจืด ปศุสัตว์ และที่อยู่อาศัย ซึ่งใช้หลักในการจัดระบบนิเวศน์ให้เกิดความสมดุลและเกื้อกูลกันตามธรรมชาติ พึ่งพาอาศัยกันโดยปราศจากการใช้สารเคมีใดๆ ทำให้ในช่วงระยะเวลาประมาณ 4-5 เดือน หรือ 1 ฤดูกาลทำนา เกษตรกรจะมีรายได้มากกว่า 1 แสนบาท จากการจำหน่ายปลา กบ กุ้ง หอย เป็ดและไข่เป็ด ผักสวนครัว ไม้ผล และข้าวบางส่วนที่เหลือจากการบริโภคก็จะนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
21 มกราคม 2558
13,855
คุณจุรีรัตน์ หวลถนอม เกษตรกรชาว หมู่ 2 บ้านท่าตะเภา ต.หนองเสม็ด อ.ตราด ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะต้นกล้าแบบประหยัดพื้นที่และได้ผล เพียงหากระบะที่เป็นหลุมลึกประมาณ 1-2 ซม.(มีจำหน่ายที่ร้านค้าเกษตรทั่วไป) นำดินที่เตรียมไว้มาใส่กระบะ จากนั้นนำเมล็ดข้าวที่เลือกแล้วหลุมละ 1 เมล็ด กดลงในหลุมกระบะ บนเนื้อที่ที่เตรียมไว้ ประมาณ 16-17 วัน ต้นกล้าจะงอกขึ้นมา และสังเกตุถ้าต้นกล้างอกไปสูงประมาณ 5-7นิ้ว ให้เตรียมโยนลงในนาโยนได้ทันที เทคนิคการโยนนั้น คือ ต้องใช้กำมือกำต้นกล้าแบบคว่ำจากนั้นให้หงายมือที่กำต้นกล้าโยนไปให้ไกลที่สุดและตวัดให้สูงกว่าศรีษะ บนแปลงนาที่เตรียมไว้ ห้ามคว่ำมือโยนเด็ดขาด สาเหตุที่ต้องหงายมือเพื่อโยนต้นกล้านั้นเพื่อให้ต้นกล้ากระจายไม่เกาะกันเป็นกระจุก ต้นกล้าจะยืนต้นและระยะห่างจะพอดีซึ่งจะแตกกอดีโดยอัตโนมัติ เมื่อต้นกล้ามีระยะห่างเหมาะสมการดูดซึมอาหารจึงดี ผลผลิตของเมล็ดข้าวจึงได้มากและมีคุณภาพสูงด้วย
21 มกราคม 2558
3,718
21 มกราคม 2558
5,449
คุณพูลจิตต์ กาลพัฒน์ เกษตรกรที่มีความโดดเด่นด้านการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เจ้าของสวนลูกนายพล บ้านภูดิน ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ บนพื้นที่ 17 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา คุณพูลจิตต์ได้อธิบายถึงการทำนา 2 ไร่ ในรูปแบบเกษตรธรรมชาติไร้สารพิษโดยไม่ใส่ปุ๋ย จากแนวคิดที่ปัจจุบันปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อการทำนานอกเขตชลประทาน บ่อน้ำเริ่มตื้นเขิน น้ำใต้ดินเริ่มอยู่ลึกลงไป จึงทำการปรับที่นาให้ลึกลงไปจากระดับพื้นดินเดิม ทำคันดินให้สูงขึ้นเลียนแบบบ่อเลี้ยงปลา จากนั้นก็ทำนาสลับกับการเลี้ยงปลากินพืชที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยและมีรายได้เสริมจากการเลี้ยงปลา อีกทั้งยังได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพดีอย่างน่าทึ่ง
21 มกราคม 2558
3,833
21 มกราคม 2558
2,598
คลิปเกษตรแนะนำ
ข้าวในประเทศไทยมีหลากหลายสายพันธุ์ แต่ที่นิยมปลูกและรับประทานมีเพียงไม่กี่สายพันธุ์ ดังนั้นถ้าอยากได้สายพันธุ์ข้าวที่ดีและมีคุณภาพก่อนที่จะนำลงไปปลูกในแปลงนาจริงต้องมีการคัดสายพันธุ์ก่อน เพื่อให้ได้เป็นสายพันธุ์เดียวกันทั้งหมด วันนี้มีวิธีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่จากแปลงคัดเมล็ดพันธุ์ เป็นวิธีการของ คุณชินวุฒิ ปิดทองคำ เกษตรกร Young Smart Farmer ของ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ซึ่งก็เป็นวิธีการง่ายๆที่เกษตรทั่วไปสามารถทำได้ นั่นคือการสังเกตุว่าต้นไหนหรือกอไหนที่ไม่เหมือนกับกออื่นให้ตัดทิ้ง เช่น สูงกว่า เตี้ยกว่า ออกรวงก่อน ออกรวงทีหลังฯลฯ เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีและมีคุณภาพ สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.rakbankerd.com
21 มกราคม 2558
3,702