เทศกาลศิลปะจากฟางข้าวและข้าวใหม่ปลามัน ครั้งที่3
วันที่ 24 ธันวาคม - 26 ธันวาคม 2562
วันที่จัดงาน : 24 ธันวาคม - 26 ธันวาคม 2562
สถานที่จัดงาน : ลานหน้าเทศบาลตำบลโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยวงาน "เทศกาลศิลปะจากฟางข้าวและข้าวใหม่ปลามันครั้งที่ 3 " ปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการขึ้นกว่าทุกปี เชิญชมการประกวดชุดแฟชั่นเฟียง ฟาง จากดินแดนข้าวหอมมะลิโลก ในวันที่ 24-26 ธันวาคม 2562 นี้ ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลโนนสวรรค์

04 ธันวาคม 2562
1,104

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://www.facebook.com/385798265490217/photos