ลืมรหัสผ่าน
ยกเลิก
ดำเนินการต่อ
ปฏิทินท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
17-27°C
เชียงใหม่
11-23°C
นครราชสีมา
13-24°C
ชลบุรี
17-26°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
24-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 6 ธ.ค. พ.ศ.2562
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
36.40
0.17
บจ.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
37.00
1.00
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
39.00
1.00
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
39.70
0.40
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×