ราคารับซื้อ วันที่ 7 พ.ค. 2564
ข้าวเปลือกเหนียว กข6
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
5,000.00
บาท/ตัน
0.00
โรงสีเจตจำนงค์
จ.เชียงราย
11,000.00
บาท/ตัน
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 7 พ.ค. 2564
ตลาดเยาวราช
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
ผลไม้
แอปเปิ้ลแดง
63.00
บาท/ลูก
0.00
เห็ด
เห็ดหอมญี่ปุ่น ขนาดเล็ก
450.00
บาท/กก.
34.00
ผลไม้
ส้มสายน้ำผึ้ง
113.00
บาท/กก.
0.00
เห็ด
เห็ดหอมจีน ขนาดใหญ่
360.00
บาท/กก.
74.00
เห็ด
เห็ดหอมญี่ปุ่น ขนาดใหญ่
683.00
บาท/กก.
100.00
ผลไม้
ทับทิม
63.00
บาท/ลูก
0.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
27.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.79 บาท
ดีเซล
27.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.36 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
23-34°C
นครราชสีมา
25-34°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-30°C