จากวิกฤติโควิด-19 ทำให้พี่น้องเกษตรกรฯ ต่างก็ได้เรียนรู้ถึงการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะเกิดผลกระทบต่างๆ มากมาย ทั้งเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่สามารถนำออกไปจำหน่ายในตลาดได้ตามเดิม ส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรขาดรายได้เสริมไปไม่น้อย เพื่อการเอาตัวรอดให้ได้อย่างยั่งยืน พี่น้องเกษตรกรฯ จึงต้องยอมที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตให้แตกต่างจากที่เคยเป็นอยู่ ซึ่งแน่นอนว่าในอันดับต้น ๆ ที่จะต้องปรับเปลี่ยนนั่นก็คือ การค้าขายบน "ตลาดออนไลน์" เพราะถือเป็นทางออกเดียวที่ได้ผลดีที่สุดที่จะทำให้ผลผลิตจากแปลงเกษตรเดินทางไปหาผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วในยุคนี้
19 มิถุนายน 2564
147
ราคารับซื้อ วันที่ 25 มิ.ย. 2564
เห็ดขอนขาว
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
50.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 24 มิ.ย. 2564
ตลาด อ.ต.ก.
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
ตะไคร้
53.00
บาท/กก.
0.00
ปู
ปูม้า
680.00
บาท/กก.
100.00
กุ้งแม่น้ำ
ขนาดรอง
1,330.00
บาท/กก.
45.00
กุ้งแม่น้ำ
ขนาดกลาง
1,225.00
บาท/กก.
50.00
ทุเรียน
ก้านยาว
2,200.00
บาท/กก.
100.00
หมู
สันใน
220.00
บาท/กก.
0.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
28.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
22.44 บาท
ดีเซล
28.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
33.56 บาท