คลิปเกษตร
เริ่มจากความตั้งใจ ปลูกพืชผักปลอดภัยให้คนที่รัก
3 มกราคม 2562
1,428
"บ้านสวนเมล่อนไม่ได้ปลูกแค่เมล่อนเท่านั้น แต่เป็นสวนผสมผสานมีทั้งพืชผักสวนครัวและพืชอื่นๆ ปลูกร่วมด้วยเสมือนว่ามีตู้เย็นธรรมชาติอยู่ในบ้าน"
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×