คลิปเกษตร
เทคนิคหมักขี้วัวให้หายร้อน ก่อนนำไปเลี้ยงไส้เดือน
2 ตุลาคม 2561
4,190
วิธีการหลักๆ ของสติฟาร์ม คือ ผลิตขี้ไส้เดือนเพื่อเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ คุณภาพของมูลไส้เดือนจะขึ้นอยู่กับอาหารที่มันกิน ยกตัวอย่างเหมือนคนเลย เช่น ถ้าวันหนึ่งเราทานผักเราก็จะถ่ายมาแบบหนึ่ง วันหนึ่งเราทานเนื้อสัตว์ก็จะถ่ายมาอีกแบบหนึ่ง ดังนั้นที่สติฟาร์มทำขาย คือการกำหนดวัสดุที่จะเลี้ยงแบบตายตัวเลยว่าวัตถุดิบที่ใช้คือ ขี้วัว 100 % จะไม่ผสมอย่างอื่นเพื่อคุณภาพจะคงที่และเหมือนเดิมตลอด
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×