คลิปเกษตร
การจัดการฟาร์มเลี้ยงกบให้มีอัตราการรอดตายสูง
21 มกราคม 2558
4,694
คุณไพบูลย์ หล้าแหล่ง เจ้าของไพบูลย์ฟาร์มกบ บนพื้นที่กว่า 7 ไร่ที่บ้านน้ำอ้อม ม.5 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร ซึ่งเปิดพื้นที่ฟาร์มให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการประมง ให้คำแนะนำถึงเทคนิควิธีการจัดการฟาร์มเลี้ยงกบให้มีอัตราการรอดตายสูง โดยเริ่มจากการจัดเตรียมสถานที่เลี้ยงกบให้มีความพร้อม ได้แก่ การจัดเตรียมบ่อให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก การจัดเตรียมร่มเงา โดยปลูกพืชน้ำ-พืชอาหาร รวมไปถึงการสร้างแพให้กบ สร้างตาข่ายล้อมรอบ และจัดทำระบบฟอกน้ำเสียแบบหมุนเวียนโดยการเติมออกซิเจนลงไปในน้ำ กบที่เลี้ยงจะโตเร็ว ไม่เครียด มีสุขภาพดี และมีอัตราการรอดตายสูง
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×