คลิปเกษตร
สูตรเด็ดป้องกันแมลงเจาะต้นทุเรียน
21 มกราคม 2558
2,472
เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่ประสบกับปัญหาแมลงต่างๆมาเจาะผลทุเรียนทำให้ผลทุเรียนเสียหาย คุณเยาวรัตน์ เพชรรัตน์ ได้แนะนำเทคนิคการป้องกันแมลงดังกล่าวด้วยวิธีดังนี้ นำยาฆ่าแมลงชนิดใดก็ได้มาผสมกับนำเปล่าให้พอว่ามีกลิ่น จากนั้นนำน้ำยาฆ่าแมลงที่ผสมแล้วเทลงใส่ในขวดแก้วที่เตรียมไว้ประมาณครึ่งขวด (ขวดเครื่องดื่มชูกำลัง)แล้วผูกปลายขวดด้วยลวดหรือเชือก นำไปแขวนที่กิ่งทุเรียน หันปากขวดตามทิศทางลม เพียงเท่านี้แมลงศัตรูพืชก็จะไม่มารบกวนทุเรียนในสวนอีกต่อไป
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×