ที่เที่ยว
“พระปรางค์สามยอด”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
พระปรางค์สามยอด

พระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี เป็นโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี ลักษณะเป็นปราสาทเขมรในศิลปะบายน โครงสร้างเป็นศิลาแลงประดับปูนปั้น สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่อเป็นพุทธสถานในลัทธิวัชรยานประจำเมืองละโว้หรือลพบุรี ซึ่งในขณะนั้นเป็นเมืองลูกหลวงของอาณาจักรกัมพูชา แต่เดิมภายในปราสาทประธานประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรกทรงเครื่อง ปราสาททิศใต้ประดิษฐานรูปพระโลเกศวร สี่กร และปราสาททิศเหนือประดิษฐานรูปพระนางปรัชญาปารมิตาสองกร

วันนี้ได้รับเกียรติจากคุณรุ่งอรุณ ดวงเกตุ บัณฑิตโครงการสำนึกรักบ้านเกิด จ.ลพบุรี จะได้พาเที่ยวชมพระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี บนเนินดินด้านตะวันตกของทางรถไฟ ใกล้กับศาลพระกาฬ เป็นปราสาทศิลาแลงแบบเขมรเรียงต่อกัน 3 องค์ เชื่อมต่อกันด้วยมุขกระสัน ภายในบริเวณนอกจากปราสาททั้ง 3 องค์นี้แล้ว ทางด้านทิศตะวันออกของปราสาทประธานมีการต่อเติมวิหารก่ออิฐถือปูนเชื่อมต่อกับปราสาทประธานเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

แหล่งท่องเที่ยวใจกลางเมืองลพบุรี ที่นักท่องเที่ยว แวะชมความงดงาม ถ่ายภาพบรรยากาศ สวยๆ คู่กับพระปารงค์ 3 ยอด แหล่งโบราณสถานที่มีความงดงาม มีวิหารสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่ปางสมาธิที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นศิลปะแบบสมัยอยุธยาตอนต้น อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 ซึ่งคงความงดงามล้ำค่า

นอกจากจะได้ชมความงดงามของ พระปรางค์สามยอด เทวสถานของขอมในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาผสมแบบยุโรป กันแล้ว ภายในบริเวณ พระปรางค์สามยอด ยังมีฝูงลิงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบๆบริเวณซึ่งเป็นอีกหนึ่งความน่ารักและเพลิดเพลินซึ่งนักท่องเที่ยว สามารถหาซื้ออาหารหรือผลไม้เลี้ยงฝูงลิงในบริเวณนั้นได้อีกด้วยตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. ค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท เท่านั้นครับ

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลพบุรี จากวงเวียนสระแก้ว ไปพระปรางค์สามยอด ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 ลพบุรี - อ่างทอง มุ่งหน้าศาลพระกาฬ จะผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี จากนั้นก็จะถึงศาลพระกาฬ ลักษณะเป็นวงเวียน จากนั้นวนออกขวา ข้ามทางรถไฟ ก็จะเห็นพระปรางค์สามยอดอยู่ทางด้านขวามือ

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถสองแถว/สามล้อ

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลพบุรี โดยใช้รถโดยสาร2 แถว สายวงเวียนสระแก้ว-ตลาดใน โดยรถจะวิ่งไปตามเส้นทางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 ลพบุรี - อ่างทอง มุ่งหน้าศาลพระกาฬ จะผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี จากนั้นก็จะถึงศาลพระกาฬ ลักษณะเป็นวงเวียน จากนั้นวนออกขวาข้ามทางรถไฟ ก็จะเห็นพระปรางค์สามยอดอยู่ทางด้านขวามือ

ค่าใช้จ่าย :
รถสองแถว/สามล้อ = 8 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • ที่อยู่ : ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 07.00-17.00
 • พิกัด GPS : ละติจูด 14.803035, ลองจิจูด 100.6139958
วิดีโอ
ชมคลิป “พระปรางค์สามยอด”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.26 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.14 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.29 บาท
ดีเซล
29.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.89 บาท
ค้นหารถเช่า
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×