ที่เที่ยว
“หมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรสวนผลไม้บ้านซำขี้เหล็ก ”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
หมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรสวนผลไม้บ้านซำขี้เหล็ก

บ้านซำขี้เหล็ก จัดอยู่ในกลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เนินเขาซับน้ำ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ซำ” เดิมชาวบ้านจะปลูกข้าวโพดและมันสำปะหลัง ต่อมาในปี พ.ศ.2529 ชาวบ้านที่ไปประกอบอาชีพรับจ้างทางภาคตะวันออกได้นำเอาความรู้เกี่ยวกับการทำสวนยางพารา ทุเรียน เงาะ และผลไม้อื่นๆมาทดลองปลูก ปรากฏว่าเจริญเติบโตและได้ผลผลิตดี ส่งผลให้มีการขยับขยายพื้นที่การเพาะปลูกกันเพิ่มมากขึ้น จนกลายเป็นสวนผลไม้และแหล่งผลิตเงาะ-ทุเรียน แหล่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณธนกฤต พรมจักร์ ไกด์พาเที่ยววันนี้มีดีกรีเป็นถึงกำนันตำบลพราน อำเภอขุนหาญ ประธานกลุ่มท่องเที่ยวเกษตรและเลขาฯกลุ่มไม้ผลบ้านซำขี้เหล็ก ผู้ค่ำหวอดในวงการสวนผลไม้ในชุมชน เล่าให้ฟังว่า ตนเกิดและโตที่บ้านซำขี้เหล็ก เคยดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมานานกว่า 10 ปี ก่อนที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งกำนันตำบลพรานและสมาชิกสภาเกษตรกรของจังหวัดศรีสะเกษ ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของชุมชนเกษตรมาตั้งแต่วัยเยาว์ จากแหล่งเพาะปลูกพืชไร่และไม้ผลท้องถิ่น จนกลายเป็นแหล่งปลูกทุเรียนและไม้ผลที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ

บ้านซำขี้เหล็กเป็นเกษตรกรกลุ่มแรกที่ปลูกเงาะ-ทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษ มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาลอนตื้น ดินดีมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกไม้ผลได้หลากหลาย อาทิ ลำไย ลิ้นจี่(ภาคเหนือ) เงาะ ทุเรียน มังคุด(ภาคตะวันออก) ลองกอง สะตอ(ภาคใต้) ส้มโอ แก้วมังกร มะม่วง(ภาคกลาง) ฯลฯ ผสานกับผลไม้ในท้องถิ่นอื่นๆ โดยมีเอกลักษณ์ของทุเรียนหมอนทองศรีสะเกษที่เนื้อแน่น ไม่เละ มีกลิ่นหอมไม่ฉุนจัด รสชาติหวานมันไม่เลี่ยน ถือเป็นทุเรียนคุณภาพดีรองจากทุเรียนเมืองนนท์ ซึ่งเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวทุกครั้งที่มาเยือน

ปัจจุบันบ้านซำขี้เหล็กมีพื้นที่ปลูกทุเรียนมากกว่า 1,000 ไร่ แบ่งออกเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองเป็นส่วนใหญ่ รองรองมาจะเป็นพันธุ์ชะนี และก้านยาว รวมถึงสวนไม้ผลชนิดอื่นๆ โดยมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนผลไม้ที่น่าสนใจ ได้แก่ การท่องเที่ยวชมสวนผลไม้โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รวมถึงเลือกซื้อผลไม้สดใหม่จากสวนและผลิตด้านการเกษตรอื่นๆได้ในราคาถูก มีกิจกรรม “อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน” ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี และกิจกรรมท่องเที่ยวอื่นๆตามฤดูกาล

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองศรีสะเกษ มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามทางหลวงหมายเลข 221 (ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์) ประมาณ 25 กม. ผ่านตัวอำเภอพยุห์ แล้วไปเลี้ยวขวาตรงบริเวณสี่แยกพยุห์ ไปตามทางหลวงหมายเลข 2111อีกประมาณ 28 กม. ผ่านบ้านปราสาทเยอ ผ่านอำเภอไพรบึง ไปจนถึงสี่แยกตัดกับทางหลวงหมายเลข 24 (โชคชัย-เดชอุดม) จากนั้นก็ขับตรงไปมุ่งหน้าสู่อำเภอขุนหาญ ประมาณ 11 กม. แล้วเลี้ยวซ้ายตรงบริเวณวงเวียนใจกลางตัวอำเภอขุนหาญ ประมาณ 150 เมตร แล้วเลี้ยวซ้าย ไปตามทางหลวงหมายเลข 2128 (ขุนหาญ-กันทรลักษ์) ผ่านศาลเจ้าพ่อขุนหาญ แล้วขับตรงไปอีก ประมาณ 5 กม. เลี้ยวขวาตรงบริเวณบ้านอะราง อีกประมาณ 4 กม.ถึงบ้านพรานบูรพา แล้วเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงชนบท อีกประมาณ 7 กม. ผ่านบ้านพรานใต้ ผ่านบ้านหนองเก่า ไปจนถึงบ้านซำขี้เหล็ก ผ่านวัดบ้านซำขี้เหล็ก ผ่านโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก ไปอีกประมาณ 50 เมตร จะพบกับจุดบริการท่องเที่ยวเกษตรบ้านซำขี้เหล็กอยู่ทางด้านซ้ายมือ

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถสองแถว/สามล้อ

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางสู่อำเภอขุนหาญ ด้วยรถโดยสารประจำทางสาย 4189 (ศรีสะเกษ-ขุนหาญ) ตามทางหลวงหมายเลข 221 รถจะผ่านอำเภอพยุห์ แล้วไปเลี้ยวขวาตรงบริเวณสี่แยกพยุห์ ตามทางหลวงหมายเลข 2111 ผ่านบ้านปราสาทเยอ ผ่านอำเภอไพรบึง ไปจนถึงทางแยกตัดกับถนนทางหลวงหมายเลข 24(โชคชัย-เดชอุดม) แล้วตรงไปอีกจนถึงจุดพักรถบริเวณวงเวียนกลางเมืองขุนหาญ จากนั้นใช้บริการรถสองแถวรับจ้างไปบ้านซำขี้เหล็ก รถจะวิ่งไปตามทางหลวงหมายเลข 2128 (ขุนหาญ-กันทรลักษ์) ผ่านศาลเจ้าพ่อขุนหาญ แล้วขับตรงไปอีก ประมาณ 5 กม. เลี้ยวขวาตรงบริเวณบ้านอะราง อีกประมาณ 4 กม.ถึงบ้านพรานบูรพา แล้วเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงชนบท อีกประมาณ 7 กม. ผ่านบ้านพรานใต้ ผ่านบ้านหนองเก่า ไปจนถึงบ้านซำขี้เหล็ก ผ่านวัดบ้านซำขี้เหล็ก ผ่านโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก ไปอีกประมาณ 50 เมตร จะพบกับจุดบริการท่องเที่ยวเกษตรบ้านซำขี้เหล็กอยู่ทางด้านซ้ายมือ

ค่าใช้จ่าย :
รถบัส = 40 บาท
รถสองแถว/สามล้อ = 200 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • ที่อยู่ : หมู่ 10 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 08.00-18.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 14.558105, ลองจิจูด 104.51440200000002
วิดีโอ
ชมคลิป “หมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรสวนผลไม้บ้านซำขี้เหล็ก ”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.06 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด ศรีสะเกษ
จังหวัด นครศรีธรรมราช
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×