ที่เที่ยว
“พระธาตุก่องข้าวน้อย”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
พระธาตุก่องข้าวน้อย

ธาตุก่องข้าวน้อยมีโครงสร้างเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมก่อนด้วยอิฐมีฐาน 2 ชั้น กว้างด้านละ 2 เมตร ก่อสูงขึ้นไปประมาณ 1 เมตร ช่วงกลางขององค์ธาตุมีลวดลายทำเป็นซุ้มประตูทั้งสี่ด้าน ส่วนยอดรอบนอกของธาตุก่องข้าวน้อยมีกำแพงอิฐล้อมรอบขนาด 5x5 เมตร นอกจากนี้บริเวณด้านหลังองค์ธาตุมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งก่อด้วยอิฐ นับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก และในเมษายนของทุกปี จะมีการประเพณีสรงน้ำพระและปิดทอง โดยตัวธาตุแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนฐาน เรือนธาตุ ส่วนยอดธาตุ

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

จากตัวเมืองจังหวัดยโสธรมุ่งหน้าลงไปทางทิศใต้ตามถนนเทศบาล 1 ประมาณ 500 เมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนแจ้งสนิท(ถนนหลวงหมายเลข 23 ) ประมาณ 9 กิโลเมตร จะพบป้ายทางเข้าพระธาตุก่องข้าวน้อยแล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงชนบท ประมาณ 500 เมตรจะพบพระธาตุก่องข้าวน้อยอยู่ทางซ้ายมือ

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถตู้

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร(สายอุบล-ยโสธร)มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกตามถนนหลวงหมายเลข 292 ผ่านทางสี่แยก(ถนนหลวงหมายเลข 292ตัดกับถนนหลวงหมายเลข 202) ประมาณ 5 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนหลวงหมายเลข 23 ประมาณ 4 กิโลเมตร จะพบป้ายทางเข้าพระธาตุก่องข้าวน้อย จากนั้นใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างต่อไปอีกประมาณ 500 เมตร จะพบพระธาตุก่องข้าวน้อยอยู่ทางซ้ายมือ

ค่าใช้จ่าย :
รถตู้ = 150 บาท
มอเตอร์ไซค์ = 30 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • ที่อยู่ : ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร ยโสธร 35000
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 08.00-18.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 15.763572, ลองจิจูด 104.20700199999999
วิดีโอ
ชมคลิป “พระธาตุก่องข้าวน้อย”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
25.76 บาท
ค้นหารถเช่า
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×