ที่เที่ยว
“พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล

สัมผัสแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตแบบยั่งยืน เชิงวิถีเมืองลับแล ที่นี่ถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตคนลับแลตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จัดแสดงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นผ่านประสาทสัมผัสทางกายภาพโดยมีปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้แนะนำ ภายในพิพิธภัณฑ์จะประกอบไปด้วย ลานกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี มีการจัดแสดงกิจกรรมท้องถิ่นตามเทศกาลต่างๆ ร่มรื่นสวยงาม,อาคารพิพิธภัณฑ์บ้านพระศรีพนมมาศ,อาคารเรือนลับแลในอดีตและอาคารจำหน่ายสินค้า เชิญคุณชมที่นี่ก่อนเที่ยวชมเมือง แล้วคุณจะหลงรักเมืองลับแล

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

เริ่มต้นเดินเองทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุตรดิตถ์ ขับบนเส้นทางสาย119เลี้ยวหักศอกไปทางขวาเข้าสู่ถนนบรมอาสน์ ขับตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเจษฏาบดินทร์(เลยซอย7ซ้ายมือ) จากนั้นให้ขับตรงไปจะผ่านโรงพยาบาลอุตรดิตถ์(ซ้ายมือ) โดยขับตามถนนเจษฏาบดินทร์ไปเรื่อยๆจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายใช้ถนนหมายเลข1041 ขับตรงไปเรื่อยๆประมาณ5 กม.จะเข้าสู่อำเภอลับแล ขับตามถนนหมายเลข1041 ผ่านโรงเรียนลับแลพิทยา ผ่านทางเข้าโรงพยาบาลเมืองลับแลไปอีก600เมตร จะสังเกตเห็นซุ้มประตูเมืองลับแล ก่อนถึงซุ้มประตูเมืองขวามือติดถนนคือพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถแท็กซี่

ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามเส้นทางสาย119 รถแท็กซี่จะเลี้ยวหักศอกไปทางขวาเข้าสู่ถนนบรมอาสน์ จากนั้นรถแท็กซี่จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเจษฏาบดินทร์(เลยซอย7ซ้ายมือ) ผ่านโรงพยาบาลอุตรดิตถ์(ซ้ายมือ)ตามถนนเจษฏาบดินทร์ไปเรื่อยๆ รถแท็กซี่จะพาเลี้ยวซ้ายใช้ถนนหมายเลข1041พาตรงไปเรื่อยๆประมาณ5 กม.จะสังเกตว่าเข้าสู่อำเภอลับแลแล้ว ซึ่งจะผ่านโรงเรียนลับแลพิทยา และพาผ่านทางเข้าโรงพยาบาลเมืองลับแลไปอีก600เมตร จะสังเกตเห็นซุ้มประตูเมืองลับแล ก่อนถึงซุ้มประตูเมืองขวามือติดถนนคือพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล

ค่าใช้จ่าย :
รถแท็กซี่ = 200 บาท

วิธีที่ 3: เดินทางโดย มอเตอร์ไซค์

ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ตามเส้นทางสาย119 รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างจะเลี้ยวไปทางขวาเข้าสู่ถนนบรมอาสน์ จากนั้นรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเจษฏาบดินทร์(เลยซอย7ซ้ายมือ) ผ่านโรงพยาบาลอุตรดิตถ์(ซ้ายมือ)ตามถนนเจษฏาบดินทร์ไปเรื่อยๆ วินมอเตอร์ไซค์จะพาเลี้ยวซ้ายใช้ถนนหมายเลข1041พาตรงไปเรื่อยๆประมาณ5 กม.จะสังเกตว่าเข้าสู่อำเภอลับแลแล้ว ซึ่งจะผ่านโรงเรียนลับแลพิทยา และพาผ่านทางเข้าโรงพยาบาลเมืองลับแลไปอีก600เมตร สังเกตเห็นซุ้มประตูเมืองลับแล ก่อนถึงซุ้มประตูเมืองขวามือติดถนนคือพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างจะจอดส่งตรงข้างทาง

ค่าใช้จ่าย :
มอเตอร์ไซค์ = 150 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • ที่อยู่ : 1041 ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล อุตรดิตถ์ 53130
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 08.30 - 18.30 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 17.651438478305536, ลองจิจูด 100.04455270419498
วิดีโอ
ชมคลิป “พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
จังหวัด จันทบุรี
จังหวัด สระบุรี
จังหวัด พิษณุโลก
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×