ที่เที่ยว
“ประเพณีเป็งปุ๊ด ตักบาตรเที่ยงคืน”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
ประเพณีเป็งปุ๊ด ตักบาตรเที่ยงคืน

มนต์เสน่ห์ของประเพณีบนผืนแผ่นดินล้านนา ที่มีเฉพาะภาคเหนือของไทย ร่วมสืบสานตำนานประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนด้วยกันในราตรีเดือนเพ็ญของวันพุธ เชิญทุกท่านร่วมพิธีมหามงคลอันงดงาม พิธีอาราธนาพระอุปคุตจากแม่น้ำขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก อลังการขบวนแห่รอบเมืองเชียงราย ท่านจะได้พบกับแรงศรัทธามหาชนที่เนืองแน่น ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่มีพระภิกษุสงฆ์สามเณรออกเดินรับบิณฑบาตมากกว่า100รูป เชิญร่วมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา อิ่มบุญรุ่งเรืองด้วยโชคลาภ แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่2 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย เลี้ยวขวาบนถนนเชียงราย-พาน ถึงสี่แยกแม่กรณ์ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพหลโยธินสายใน ผ่านตลาดป่าก่อเงี้ยว เจอสัญญาณไฟจราจรสามแยกโรงน้ำแข็งให้ขับตรงไปจนถึงสัญญาณไฟจราจรสี่แยกคลีนิคหมอพี่ระ แล้วให้ตรงไปอีกจะเจอสัญญาณไฟจราจรสามแยกทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจ.เชียงรายแห่งที่1 ตรงไปประมาณ200เมตรจะเจอสี่แยกไฟแดงประตูสลี เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดตรงไปจนถึงวงเวียนหอนาฬิกา ให้ตรงไปอีก240เมตรจะถึงสี่แยกไฟแดง ตรงมุมแยกขวามือจะถึงวัดมิ่งเมือง จุดทำพิธีประเพณีเป็งปุ๊ด ตักบาตรเที่ยงคืน

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถสองแถว/สามล้อ

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่2 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงรายด้วยรถสองแถว เลี้ยวขวาบนถนนเชียงราย-พาน ถึงสี่แยกแม่กรณ์ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพหลโยธินสายใน ผ่านตลาดป่าก่อเงี้ยว เจอสัญญาณไฟจราจรสามแยกโรงน้ำแข็งตรงไปจนถึงสัญญาณไฟจราจรสี่แยกคลีนิคหมอพี่ระ แล้วตรงไปอีกจะเจอสัญญาณไฟจราจรสามแยกทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจ.เชียงรายแห่งที่1 เลี้ยวขวา รถสองแถวจะจอดในสถานีขนส่งฯติดถนนซ้ายมือ (15 บาท) ต่อด้วยรถสองแถวจากสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่1 เลี้ยวขวาไปยังสามแยกสัญญาณไฟจราจรตอนขามาแล้วเลี้ยวขวา ตรงไปประมาณ200เมตรจะเจอสี่แยกไฟแดงประตูสลี เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดตรงไปจนถึงวงเวียนหอนาฬิกา ตรงไปอีก240เมตรจะถึงสี่แยกไฟแดง ตรงมุมแยกขวามือจะถึงวัดมิ่งเมือง จุดทำพิธีประเพณีเป็งปุ๊ด ตักบาตรเที่ยงคืน(30 บาท)

ค่าใช้จ่าย :
รถสองแถว/สามล้อ = 45 บาท

วิธีที่ 3: เดินทางโดย รถสองแถว/สามล้อ

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่2 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงรายด้วยรถสองแถว เลี้ยวขวาบนถนนเชียงราย-พาน ถึงสี่แยกแม่กรณ์ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพหลโยธินสายใน ผ่านตลาดป่าก่อเงี้ยว เจอสัญญาณไฟจราจรสามแยกโรงน้ำแข็งตรงไปจนถึงสัญญาณไฟจราจรสี่แยกคลีนิคหมอพี่ระ แล้วตรงไปอีกจะเจอสัญญาณไฟจราจรสามแยกทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจ.เชียงรายแห่งที่1 เลี้ยวขวา รถสองแถวจะจอดในสถานีขนส่งฯติดถนนซ้ายมือ(15บาท) ต่อด้วยรถสามล้อจากสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่1 เลี้ยวขวาไปยังสามแยกสัญญาณไฟจราจรตอนขามาแล้วเลี้ยวขวา ตรงไปประมาณ200เมตรจะเจอสี่แยกไฟแดงประตูสลี เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดตรงไปจนถึงวงเวียนหอนาฬิกา ตรงไปอีก240เมตรจะถึงสี่แยกไฟแดง ตรงมุมแยกขวามือจะถึงวัดมิ่งเมือง จุดทำพิธีประเพณีเป็งปุ๊ด ตักบาตรเที่ยงคืน (50 บาท)

ค่าใช้จ่าย :
รถสองแถว/สามล้อ = 65 บาท

วิธีที่ 4: เดินทางโดย มอเตอร์ไซค์

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่2 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงรายด้วยรถสองแถว เลี้ยวขวาบนถนนเชียงราย-พาน ถึงสี่แยกแม่กรณ์ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพหลโยธินสายใน ผ่านตลาดป่าก่อเงี้ยว เจอสัญญาณไฟจราจรสามแยกโรงน้ำแข็งตรงไปจนถึงสัญญาณไฟจราจรสี่แยกคลีนิคหมอพี่ระ แล้วตรงไปอีกจะเจอสัญญาณไฟจราจรสามแยกทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจ.เชียงรายแห่งที่1 เลี้ยวขวา รถสองแถวจะจอดในสถานีขนส่งฯติดถนนซ้ายมือ ต่อด้วยรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่1 เลี้ยวขวาไปยังสามแยกสัญญาณไฟจราจรตอนขามาแล้วเลี้ยวขวา ตรงไปประมาณ200เมตรจะเจอสี่แยกไฟแดงประตูสลี เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดตรงไปจนถึงวงเวียนหอนาฬิกา ตรงไปอีก240เมตรจะถึงสี่แยกไฟแดง ตรงมุมแยกขวามือจะถึงวัดมิ่งเมือง จุดทำพิธีประเพณีเป็งปุ๊ด ตักบาตรเที่ยงคืน

ค่าใช้จ่าย :
รถสองแถว/สามล้อ = 15 บาท
มอเตอร์ไซค์ = 40 บาท

วิธีที่ 5: เดินทางโดย รถแท็กซี่

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่2 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงรายด้วยรถแท็กซี่ เลี้ยวขวาบนถนนเชียงราย-พาน ถึงสี่แยกแม่กรณ์ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพหลโยธินสายใน ผ่านตลาดป่าก่อเงี้ยว เจอสัญญาณไฟจราจรสามแยกโรงน้ำแข็งตรงไปจนถึงสัญญาณไฟจราจรสี่แยกคลีนิคหมอพี่ระ แล้วตรงไปอีกจะเจอสัญญาณไฟจราจรสามแยกทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจ.เชียงรายแห่งที่1 ตรงไปประมาณ200เมตรจะเจอสี่แยกไฟแดงประตูสลี เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดตรงไปจนถึงวงเวียนหอนาฬิกา ตรงไปอีก240เมตรจะถึงสี่แยกไฟแดง ตรงมุมแยกขวามือจะถึงวัดมิ่งเมือง จุดทำพิธีประเพณีเป็งปุ๊ด ตักบาตรเที่ยงคืน

ค่าใช้จ่าย :
รถแท็กซี่ = 60 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • ที่อยู่ : 196 ถ.ไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
 • วันเปิดทำการ : วันพุธที่ตรงกับวันเพ็ญ 15ค่ำ
 • เวลาเปิดทำการ : 13.30 - 16.00 น. , 23.00 - 01.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 19.906933, ลองจิจูด 99.82855599999994
วิดีโอ
ชมคลิป “ประเพณีเป็งปุ๊ด ตักบาตรเที่ยงคืน”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ค้นหารถเช่า
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×