ที่เที่ยว
“พิพิธภัณฑ์ไทดำ”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
พิพิธภัณฑ์ไทดำ

อีกหนึ่งกลุ่มวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ไม่ห่างจาก อ.เชียงคานมากนัก มีอีกแหล่งท่องเที่ยวที่ควรแก่การเรียนรู้วิถีชุมชน ณ พิพิธภัณฑ์ไทดำ บ้านนาป่าหนาด อ.เชียงคาน จ.เลย ซึ่งเป็นบริเวณเฉพาะ จัดตั้งขึ้นโดย สมาคมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทดำเลย หากนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่ จะได้เห็นและเรียนรู้ถึงความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ ความแตกต่างทางภาษา อาหารการกิน และ เครื่องแต่งกาย รวมถึงเห็นลักษณะบ้านความเป็นอยู่และขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่ยังคงถ่ายทอดให้ชนรุ่นหลังได้อนุรักษ์สืบทอดให้ยาวนานที่สุด

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

จากศาลากลาง จ.เลย ไปตามถนนหมายเลข 201 มุ่งหน้า อ.เชียงคาน ประมาณ 46 กิโลเมตร ถึงโรงเรียนชุมชนบ้านบอน เลี้ยวขวาไปตามหลวงชนบท มุ่งหน้าตำบลเขาแก้ว ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ไปเรื่อยๆ ผ่านเทศบาลตำบลเขาแก้ว 300 เมตร พิพิธภัณฑ์จะอยู่ซ้ายมือเยื้องกับโรงเรียนเขาแก้ววิทยา

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถเหมา

จากศาลากลาง จ.เลย ไปตามถนนหมายเลข 201 มุ่งหน้า อ.เชียงคาน ประมาณ 46 กิโลเมตร ถึงโรงเรียนชุมชนบ้านบอน เลี้ยวขวาไปตามหลวงชนบท มุ่งหน้าตำบลเขาแก้ว ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ไปเรื่อยๆ ผ่านเทศบาลตำบลเขาแก้ว 300 เมตร พิพิธภัณฑ์จะอยู่ซ้ายมือเยื้องกับโรงเรียนเขาแก้ววิทยา

ค่าใช้จ่าย :
รถเหมา = 1800 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • ที่อยู่ : 44 หมู่ 4 ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน เลย 42110
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน ***ควรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน***
 • เวลาเปิดทำการ : 09.00-16.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 17.799874, ลองจิจูด 101.733923
วิดีโอ
ชมคลิป “พิพิธภัณฑ์ไทดำ”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.16 บาท
ค้นหารถเช่า
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×