ที่เที่ยว
“ตลาดน้ำคลองแดน”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
ตลาดน้ำคลองแดน

ตลาดน้ำคลองแดน มีการแสดงวัฒนธรรมริมคลอง ทุกวันเสาร์ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดย การมีส่วนร่วมของคนในคลองแดน อาศัยธรรมชาติเป็นฐาน ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ วิถีทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม เน้นธรรมชาติและองค์ประกอบของธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจ เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัส เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของคนในคลองแดน อีกทั้งยังสนับสนุนให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนไปพร้อม ๆ กัน

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

เดินทางจากศาลากลางจังหวัดสงขลา เลี้ยวซ้ายเข้าถนนชลาทัศน์ เลียบทะเลตรงไป ถึงแยกเก้าเส้งมีสัญญาณไฟจราจร ให้เลี้ยวซ้ายแล้วขับตรงไป ถึงสามแยกสำโรงสัญญาณไฟจราจร ให้เลี้ยวขาวเข้าเส้นทางหาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 407 แล้วขับตรงไปถึงสามแยกน้ำกระจาย ให้เลี้ยวขาวไปใช้เส้นทางไปเกาะยอ แล้วขึ้นสะพานติณสูลานนท์ ทางหลวงหมายเลข 408 แล้วขับตรงไป ผ่านอำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ แล้วเข้าเขตอำเภอระโนด ถึงสี่แยกรับแพรก ให้ตรงไป เจอแยกบ้านรับแพรก ขับตรงไปทางไปอำเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช เจออบต.คลองแดนอยู่ซ้ายมือ ประมาณ 20 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายอีก1กิโลเมตรก็ถึง

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถเหมา

เดินทางจากศาลากลางจังหวัดสงขลา เลี้ยวซ้ายเข้าถนนชลาทัศน์ เลียบทะเลตรงไป ถึงแยกเก้าเส้งมีสัญญาณไฟจราจร ให้เลี้ยวซ้ายแล้วขับตรงไป ถึงสามแยกสำโรงสัญญาณไฟจราจร ให้เลี้ยวขาวเข้าเส้นทางหาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 407 แล้วขับตรงไปถึงสามแยกน้ำกระจาย ให้เลี้ยวขาวไปใช้เส้นทางไปเกาะยอ แล้วขึ้นสะพานติณสูลานนท์ ทางหลวงหมายเลข 408 แล้วขับตรงไป ผ่านอำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ แล้วเข้าเขตอำเภอระโนด ถึงสี่แยกรับแพรก ให้ตรงไป เจอแยกบ้านรับแพรก ขับตรงไปทางไปอำเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช เจออบต.คลองแดนอยู่ซ้ายมือ ประมาณ 20 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายอีก1กิโลเมตรก็ถึง

ค่าใช้จ่าย :
รถเหมา = 1500 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • ที่อยู่ : 128 หมู่ 2 ถ.หัวไทร-สงขลา ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด สงขลา 90140
 • วันเปิดทำการ : เสาร์
 • เวลาเปิดทำการ : 15.30 -21.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 7.9125977, ลองจิจูด 100.32172450000007
วิดีโอ
ชมคลิป “ตลาดน้ำคลองแดน”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
25.66 บาท
ค้นหารถเช่า
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×