ที่พัก
“Home Stay บ้านประสาท”
 • ข้อมูล
  ที่พัก
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
Home Stay บ้านประสาท

บ้านปราสาท เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง พื้นที่โดยรอบเป็นทุ่งนา สวนผัก และต้นตาล มีลำธารปราสาท ถือเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความสำคัญของชุมชนบ้าน พร้อมแหล่งโบราณคดีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และมีศักยภาพพร้อมมูลที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปเยือนได้ ชมแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ 3 หลุม ขุดค้นพิพิธภัณฑ์ 2 หลัง ลำปราสาท ลำน้ำศักดิ์สิทธิ์ ศาลปู่ตา ซึ่งมีต้นมะขามใหญ่ขนาด 9 คนโอบ อายุหลายร้อยปี สัมผัสประเพณี พิธีกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หัตถกรรม แปลงเกษตร ทำนา

วันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์จรัญ จอมกลาง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านธารประสาท ผู้บุกเบิกการสร้างมัคคุเทศน้อยแห่งโรงเรียนบ้านธารประสาท จะได้พาเราไปเรียนรู้ ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ ทุกซอกทุกมุมของแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท พร้อมกับสัมผัสวิถีชุมชนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพ

กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในชุมชน นั่งรถอีแต๋น ชมแหล่งท่องเที่ยว ชมอนุสรณ์สถานทุ่งสัมฤทธิ์ ชมปราสาทหินพิมาย ˜การดำนา เกี่ยวข้าว ฝึกการทำหัตถกรรม นั่งเรืออีโปงชมลำน้ำศักดิ์สิทธิ์ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมมากันเป็นกลุ่ม และนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ และศึกษาวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์โบราณสถาน และวิถึชีวิตของชาวบ้าน

สัมผัสกับบรรยากาศบ้านพัก แบบ Home Stay จากการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวตัวอย่าง อย่างต่อเนื่องโดยที่ชุมชนได้เข้าใจบทบาทของการท่องเที่ยวรวม ทั้งรณรงค์ให้ชาวบ้านเกิดความรู้สึกรัก และหวงแหนในฐานะที่เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวอันสำคัญแห่งนี้ ร่วมใจกันรักษาสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านตลอดจนประเพณี วัฒนธรรม ที่น่าศึกษาและเรียนรู้ ดังนั้น โครงการพัฒนาแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท จึงได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับนานาชาติ

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

จากตัวเมืองนครราชสีมาใช้ถนนมิตรภาพ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (นครราชสีมา-ขอนแก่น) มุ่งหน้าจังหวัดขอนแก่น ประมาณกิโลเมตรที่ 44 สังเกตฝั่งตรงข้ามจะเป็นประตูซุ้มอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ให้เลี้ยวซ้ายตรงประตูซุ้มแหล่งโบราณคดีบ้านประสาท เข้าไปอีก 1 กิโลเมตร ก็จะถึงHome Stay บ้านประสาท

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถบัส

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา ให้นั่งโดยสาร สายที่จะไป ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย หรือ กาฬสินธุ์ ลงรถที่ กิโลเมตรที่ 44 แล้วต่อรถจักรยานยนต์รับจ้างจากปากทางเข้าหมู่บ้าน หรือเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึง Home Stay บ้านประสาท

ค่าใช้จ่าย :
รถบัส = 25 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : โฮมสเตย์
 • ที่อยู่ : 282 หมู่ 7 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง นครราชสีมา 30000
 • ราคา : ต่ำกว่า 500 บาท
 • รายละเอียดราคา : คนไทยคิด 300 บาท ต่อคนต่อคืนพร้อมอาหาร 2 มื้อ คนต่างชาติ 400 บาท ต่อคนต่อคืนพร้อมอาหาร 2 มื้อ ค่ากิจกรรมต้อนรับ 2,500 บาท นักท่องเที่ยวที่ไม่พัก และให้จัดอาหารกลางวัน คิดหัวละ 80 บาท อาหาร 4 อย่าง ถ้าเพิ่มอาหารคิดหัวละ 100 บาท ˜ค่ารถอีแต๋นนำเที่ยวคันละ 500 บาท ขึ้นได้ 20 คนต่อคัน
 • เวลา Check In : ตลอดทั้งวัน
 • เวลา Check Out : ตลอดทั้งวัน
 • พิกัด GPS : ละติจูด 15.246486099077641, ลองจิจูด 102.37031252170414
วิดีโอ
ชมคลิป “Home Stay บ้านประสาท”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
27.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
22.14 บาท
ดีเซล
28.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
33.36 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด นครราชสีมา
จังหวัด ขอนแก่น
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
จังหวัด สุรินทร์