ที่เที่ยว
“บ้านหลังคาแดง”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
บ้านหลังคาแดง

อ.แปลก เดชะบุญ ท่านได้ให้ความหมายของสถานที่แห่งนี้ว่า เป็น“แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่ชีววิถีวัฒนธรรมล้านนา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”แหล่งเรียนรู้ชุมชนการทำเกษตรทฤษฏีใหม่ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่12ไร่ ถูกเนรมิตให้เป็นสวนเกษตรผสมผสาน ท่านจะได้พบกับความร่มรื่นของแมกไม้นานาพันธุ์ พืชผักพื้นบ้าน สมุนไพรหายาก ชมและชิมไม้ผลที่มีไว้ต้อนรับทุกท่านทุกฤดูกาล เรียนรู้การทำปศุสัตว์อินทรีย์วิถีชาวบ้าน ย้อนอดีตการทำนาข้าวแบบดั้งเดิม การใช้ควายไถนาพร้อมการบรรยายความรู้

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

ขับรถยนต์ส่วนตัวจากศาลากลางจังหวัดเชียงราย ออกมาใช้เส้นทางพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1)มุ่งหน้าเส้นทางเชียงราย-แม่สายบนถนนพหลโยธิน ผ่านกิ่วทัพยั้ง เข้าสู่อำเภอแม่จัน ผ่านโรงเรียนบ้านป่าซาง ผ่านร้านออโต้พาร์ทแม่จัน เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านสันสลีหลวงไปจนถึงหมู่บ้านสันนายาว ที่สวนบ้านนาหลังคาแดง

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถเหมา

เหมารถสองแถวจากท่ารถตลาดสดเทศบาลในตัวเมืองจังหวัดเชียงราย 8 คน/800 บาท/วัน ออกมาใช้เส้นทางพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1)มุ่งหน้าเส้นทางเชียงราย-แม่สายบนถนนพหลโยธิน ผ่านกิ่วทัพยั้ง เข้าสู่อำเภอแม่จัน ผ่านโรงเรียนบ้านป่าซาง ผ่านร้านออโต้พาร์ทแม่จัน เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านสันสลีหลวงไปจนถึงหมู่บ้านสันนายาว ที่สวนบ้านนาหลังคาแดง

ค่าใช้จ่าย :
รถเหมา = 800 บาท

วิธีที่ 3: เดินทางโดย รถเหมา

เหมารถตู้จากศาลากลางจังหวัดเชียงราย (ราคาเหมาไม่รวมค่าน้ำมัน1,500บาท/วัน) ออกมาใช้เส้นทางพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1)มุ่งหน้าเส้นทางเชียงราย-แม่สายบนถนนพหลโยธิน ผ่านกิ่วทัพยั้ง เข้าสู่อำเภอแม่จัน ผ่านโรงเรียนบ้านป่าซาง ผ่านร้านออโต้พาร์ทแม่จัน เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านสันสลีหลวงไปจนถึงหมู่บ้านสันนายาว ที่สวนบ้านนาหลังคาแดง (โทร.053-716982)

ค่าใช้จ่าย :
รถเหมา = 1500 บาท

วิธีที่ 4: เดินทางโดย รถแท็กซี่

จากศาลากลางจังหวัดเชียงราย ออกมาใช้เส้นทางพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1)มุ่งหน้าเส้นทางเชียงราย-แม่สายบนถนนพหลโยธิน ผ่านกิ่วทัพยั้ง เข้าสู่อำเภอแม่จัน ผ่านโรงเรียนบ้านป่าซาง ผ่านร้านออโต้พาร์ทแม่จัน เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านสันสลีหลวงไปจนถึงหมู่บ้านสันนายาว ที่สวนบ้านนาหลังคาแดง (โทร.053-773477)

ค่าใช้จ่าย :
รถแท็กซี่ = 350 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • ที่อยู่ : 138 หมู่ 6 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน เชียงราย 57110
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 08.00-18.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 20.205239588417978, ลองจิจูด 99.83877266501236
วิดีโอ
ชมคลิป “บ้านหลังคาแดง”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
จังหวัด อุบลราชธานี
จังหวัด เชียงราย
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×