ข่าวท่องเที่ยว
แนะนำหนังสือ เที่ยวเพลินเดินตลาดทรัพย์สินฯ
25 เมษายน 2560
179

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในส่วนภูมิภาค มีพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลหลากหลายประเภท หนึ่งในนั้นคือ “ตลาด” แหล่งค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า ซึ่งสำนักงานทรัพย์สินฯ ในส่วนภูมิภาค ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างตลาด จัดระเบียบแผงค้า ตลอดจนให้ผู้เช่าได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ตลาดของสำนักงานทรัพย์สินฯ ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล ดำรงเสน่ห์วิถีชีวิตของชุมชน และเป็นแหล่งค้าขาย หาซื้อสินค้าที่มีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นต่อไป

เพื่อให้ “ตลาด” ของสำนักงานทรัพย์สินฯ ในส่วนภูมิภาค เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ในเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานทรัพย์สินฯ ในส่วนภูมิภาค อันจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับชุมชนที่เผชิญภาวะตลาดซบเซา และสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ค้า สำนักงานทรัพย์สินฯ จึงริเริ่มจัดทำหนังสือแนะนำแหล่งอาหาร สินค้าดีของตลาด และสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินฯ ในส่วนภูมิภาคขึ้น

รูปเล่มและเนื้อหาภายในเล่ม หนังสือขนาด 18.3*23.5 ซม. จำนวนหน้าต่อเล่มโดยประมาณ ๒๑๒ หน้า โดยมีเนื้อหาข้อมูลในเล่ม ดังนี้ – ข้อมูลเกี่ยวกับตลาด ทั้งด้านประวัติศาสตร์ การดูแลพื้นที่และอาคารของสำนักงานทรัพย์สินฯในส่วนภูมิภาคทั้ง ๗ แห่ง(จังหวัดนครปฐม พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา เพชรบุรีนครสวรรค์ ลำปาง และสงขลา) ซึ่งบรรยายด้วยบทความเชิงสารคดีท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงที่น่าสนใจ – ข้อมูลจำเพาะของสถานที่ต่างๆ เช่น เวลาเปิด-ปิด หมายเลขโทรศัพท์สินค้าเด่นเป็นต้น – แผนที่การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนำเสนอด้วยภาพวาดสีน้ำ – ภาพประกอบ แบ่งเป็นภาพถ่ายสถานที่ อาคาร สินค้า และภาพวาดสีน้ำวิถีชีวิตของผู้คน

หนังสือเล่มนี้เป็นแจกฟรี ไม่มีขาย หากต้องประชาชนต้องการให้ติดต่อสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หรือดาว์โหลดได้ที่ www.crownproperty.or.th

แหล่งอ้างอิงข้อมูล : ขอขอบคุณ http://travel.mthai.com/
| แสดงความคิดเห็น
ปฏิทินท่องเที่ยว
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด ราชบุรี
จังหวัด ขอนแก่น
จังหวัด สุรินทร์
จังหวัด เชียงราย
จังหวัด ชุมพร
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×