ข่าวท่องเที่ยว
แนะนำหนังสือ เที่ยวเพลินเดินตลาดทรัพย์สินฯ
25 เมษายน 2560
328

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในส่วนภูมิภาค มีพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลหลากหลายประเภท หนึ่งในนั้นคือ “ตลาด” แหล่งค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า ซึ่งสำนักงานทรัพย์สินฯ ในส่วนภูมิภาค ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างตลาด จัดระเบียบแผงค้า ตลอดจนให้ผู้เช่าได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ตลาดของสำนักงานทรัพย์สินฯ ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล ดำรงเสน่ห์วิถีชีวิตของชุมชน และเป็นแหล่งค้าขาย หาซื้อสินค้าที่มีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นต่อไป

เพื่อให้ “ตลาด” ของสำนักงานทรัพย์สินฯ ในส่วนภูมิภาค เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ในเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานทรัพย์สินฯ ในส่วนภูมิภาค อันจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับชุมชนที่เผชิญภาวะตลาดซบเซา และสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ค้า สำนักงานทรัพย์สินฯ จึงริเริ่มจัดทำหนังสือแนะนำแหล่งอาหาร สินค้าดีของตลาด และสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินฯ ในส่วนภูมิภาคขึ้น

รูปเล่มและเนื้อหาภายในเล่ม หนังสือขนาด 18.3*23.5 ซม. จำนวนหน้าต่อเล่มโดยประมาณ ๒๑๒ หน้า โดยมีเนื้อหาข้อมูลในเล่ม ดังนี้ – ข้อมูลเกี่ยวกับตลาด ทั้งด้านประวัติศาสตร์ การดูแลพื้นที่และอาคารของสำนักงานทรัพย์สินฯในส่วนภูมิภาคทั้ง ๗ แห่ง(จังหวัดนครปฐม พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา เพชรบุรีนครสวรรค์ ลำปาง และสงขลา) ซึ่งบรรยายด้วยบทความเชิงสารคดีท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงที่น่าสนใจ – ข้อมูลจำเพาะของสถานที่ต่างๆ เช่น เวลาเปิด-ปิด หมายเลขโทรศัพท์สินค้าเด่นเป็นต้น – แผนที่การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนำเสนอด้วยภาพวาดสีน้ำ – ภาพประกอบ แบ่งเป็นภาพถ่ายสถานที่ อาคาร สินค้า และภาพวาดสีน้ำวิถีชีวิตของผู้คน

หนังสือเล่มนี้เป็นแจกฟรี ไม่มีขาย หากต้องประชาชนต้องการให้ติดต่อสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หรือดาว์โหลดได้ที่ www.crownproperty.or.th

แหล่งอ้างอิงข้อมูล : ขอขอบคุณ http://travel.mthai.com/
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.66 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.64 บาท
ดีเซล
27.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.89 บาท
ค้นหารถเช่า
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×