ข่าวท่องเที่ยว
สายการบิน PEACH ของญี่ปุ่น เตรียมเปิดเส้นทางบินตรง โอกินาว่า-กรุงเทพฯ ปีหน้า! Peach Airlines (พีช แอร์ไลน์) สายการบินโลวคอส (low cost) ยอดนิยมของญี่ปุ่น ปัจจุบันให้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศด้วยกัน 3 ประเทศ คือ ไต้หวัน ฮ่องกง และเกาหลี และในปีหน้าทางสายการบิน Peach Airlines ได้เผยเตรียมเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศเส้นใหม่ คือ เส้นทางบินระหว่าง เมืองนาฮะ เมืองหลวงของจังหวัดโอกินาว่า และ กรุงเทพมหานคร ไป-กลับ วันละ 1 รอบ โดยจะเริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ปี 2017 ซึ่งนับเป็นเรื่องดีที่คนไทยสามารถท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้น แถมยังประหยัดราคาตั๋วเดินทางลงไปอีกด้วย ค่าใช้จ่ายแต่ละเที่ยวอยู่ที่ประมาณ 9,980 – 41,980 เยน ( 3,100 – 13,000 บาท)
15 ธันวาคม 2559
163
กรมเจ้าท่า เตรียมเปิดเส้นทางขนส่งผู้โดยสาร โดยเรือเฟอร์รี่ในเส้นทางระหว่างอ่าวไทย ฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า หลังจากที่กรมเจ้าท่า (จท.) กระทรวงคมนาคม ออกประกาศให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตเรือกลเดินประจำทางในการขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้ายื่นคำขออนุญาต ในเส้นทางฝั่งตะวันออก (พัทยา – สัตหีบ) ฝั่งตะวันตก (ชะอำ – หัวหิน) นั้น ปรากฎว่า บริษัท รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ได้ยื่นความประสงค์ขออนุญาตเพียงรายเดียว และ จท. ได้พิจารณาข้อเสนอแล้วผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงเห็นชอบให้บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับอนุญาตเรือกลเดินประจำทางโดยสารเส้นทางระหว่างอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก โดยบริษัทฯ ต้องเร่งรัดยื่นขออนุญาตใช้เรือเพื่อประกอบการออกใบอนุญาตและกำหนดอัตราค่าโดยสารต่อไป ซึ่งบริษัทฯ ได้เสนอแผนธุรกิจโดยเริ่มเดินเรือให้บริการตั้งแต่ เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป ดังนี้ ระยะที่ 1 เดินเรือโดยสาร พัทยา – หัวหิน เสนอแผนให้เรือโดยสาร Catamaran Ferry จำนวน 2 ลำ ขนาดบรรทุกผู้โดยสาร จำนวน 150 คน และ 262 คน โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที/เที่ยว ในเดือนมกราคมนั้นเป็นช่วงเริ่มต้นทำตลาด จะให้บริการเดินเรือวันละ จำนวน 2 เที่ยว เริ่มจาก หัวหิน – พัทยา เรือออกเวลา 08.30 – 09.40 น. และ พัทยา – หัวหิน เรือออกเวลา 15.30 – 16.40 น. โดยจะเพิ่มจำนวนเที่ยวมากขึ้นในเดือนต่อ ๆ ไป ระยะที่ 2 เรือโดยสารและรถยนต์ ทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างการนำเสนอท่าเรือหรือจุด ขึ้น – ลง ที่เหมาะสม สำหรับเฟอร์รี่ที่บรรทุกทั้งผู้โดยสารและรถยนต์ให้ จท. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป สำหรับความก้าวหน้าโครงการ ทางบริษัทฯ ได้นำเรือเข้ามาซ่อมทำในประเทศไทย จำนวน 1 ลำ คาดว่าจะซ่อมทำแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 สำหรับเรืออีก 1 ลำ ซ่อมทำแล้วเสร็จที่ประเทศจีน พร้อมขนส่งมาประเทศไทย ในปลายเดือนพฤศจิกายน 2559 เพื่อให้ จท. ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและออกใบอนุญาตการใช้เรือ พร้อมทดสอบการเดินเรือในเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจที่ทางบริษัทฯ เสนอ คาดว่าจะสามารถให้บริการได้ในเดือนมกราคม 2560 ตามแผนที่กำหนดไว้
28 พฤศจิกายน 2559
176
28 พฤศจิกายน 2559
185
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญชวนองค์กร หน่วยงานและผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยร่วมส่งผลงานด้านการท่องเที่ยวเข้าประกวด รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 (Thailand Tourism Awards) รางวัลอันทรงคุณค่าที่จะมอบให้กับแหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่มีคุณภาพ รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แบ่งการประกวดออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 2. ประเภทรายการนำเที่ยว 3. ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 4. ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 5. ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
25 พฤศจิกายน 2559
157
25 พฤศจิกายน 2559
145
23 พฤศจิกายน 2559
136
9 ธ.ค. 59 นี้ เปิดที่ให้บริการ ทำพาสปอร์ตแห่งใหม่ ที่ MRT คลองเตย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) ร่วมกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสำนักงานหนังสือเดินทางฯ MRT คลองเตย ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่เขตกรุงเทพชั้นใน และส่งเสริมการใช้บริการขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะ การคมนาคมด้วยระบบราง อีกทั้ง เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชนของกรมการกงสุล สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพชั้นใน ให้เข้าถึงบริการหนังสือเดินทางได้โดยสะดวก รองรับวิถีชีวิตคนเมือง และหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรที่หนาแน่นจากการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง และปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอของผู้มาติดต่อใช้บริการ กรมการกงสุลจึงเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางฯ MRT คลองเตย ซึ่งตั้งอยู่ภายใน Metro Mall สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีคลองเตย มีบูธสำหรับให้บริการ จำนวน 20 บูธ รองรับผู้ใช้บริการกว่า 800 คน
23 พฤศจิกายน 2559
143
“วันลอยกระทง” ประเพณีสำคัญที่มีสืบทอดกันมาช้านาน จะจัดขึ้นทุกปี เป็นช่วงที่น้ำเต็มตลิ่งและพระจันทร์เต็มดวง แต่ปีนี้มีความพิเศษเพิ่มขึ้นมา เนื่องจากวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่เป็นวันลอยกระทงนี้ จะเกิดปรากฏการณ์ “SUPERMOON” ดวงจันทร์โคจรใกล้โลกมากที่สุดในรอบ 68 ปี 14 พ.ย. นี้ รอชม! “SUPERMOON” ดวงจันทร์โคจรใกล้โลกที่สุดในรอบ 68 ปี “SUPERMOON” คือ จันทร์เพ็ญหรือจันทร์ดับ ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการเข้าใกล้โลกของดวงจันทร์ เราสามารถเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ในทุกๆ ปี แต่ในปีนี้จะโคจรเข้าใกล้โลกมากที่สุดในรอบ 68 ปี นับตั้งแต วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2491 (ปี 1948) ระยะห่างประมาณ 356,509 km ซึ่งในประเทศไทยสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในค่ำคืนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งตรงกับวันลอยกระทง เวลาประมาน 20:52 น. หากพลาดการชม supermoon ครั้งนี้อาจจะต้องรอถึง 18 ปี กว่าจะได้ชมการโคจรใกล้โลกที่สุดของดวงจันทร์อีกครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2577 หรือ ปี 2034 เลยนะ
9 พฤศจิกายน 2559
133
ข้อมูลการจัดงานประเพณีลอยกระทง ณ สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพมหานคร และพื้นที่เอกลักษณ์ 5 พื้นที่ กรุงเทพมหานคร สถานที่จัดงาน : บริเวณสวนสันติชัยปราการ กรุงเทพมหานคร เวลา : 17.00 – 22.00 น. กิจกรรม - กิจกรรมสาธิตวิถีไทย “สำรับของหวาน เครื่องว่าชาววัง-จีบใบตอง กรองมาลัย” - กิจกรรม DIY กระทง จากวัสดุธรรมชาติ (ไม่คิดค่าใช้จ่าย) - กิจกรรมลอยกระทง โดยจัดทำกระบะลอยกระทงเชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนลอยกระทงด้วยความปลอดภัย - ขบวนแห่ “พุทธบูชา เพ็ญทวาทศมาส” - การบรรเลงดนตรีไทยเครื่องสาย เพลงไทยเดิม - Display & Exhibition และเกร็ดน่ารู้ น่าสนใจต่างๆ ของประเพณีการลอยกระทง และประเพณีลอยกระทงของพื้นที่เอกลักษณ์ - จำลองบุษบก ประดิษฐ์ฐาน “พระอุปคุต” พระผู้คุ้มครองรักษา ใช้ในพิธีอาบน้ำเพ็ญตามแบบประเพณีโบราณ ในพิธีอาบน้ำเพ็ญนี้ประชาชนสามารถมาร่วมอาบน้ำเพ็ญด้วยน้ำมนต์จาก 9 วัด และน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่สะท้อนด้วยแสงจันทร์คืนที่พระจันทร์เต็มดวงเพื่อความปิติสุขทั้งกายและใจ
3 พฤศจิกายน 2559
176
28 ตุลาคม 2559
178
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
33.76 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.14 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.94 บาท
ดีเซล
24.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
27.69 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด บุรีรัมย์
จังหวัด เชียงราย
จังหวัด บุรีรัมย์
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×