ที่เที่ยว
 • วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • ลำปาง
2544
 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • ลำปาง
1477
 • วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • ลำปาง
734
 • ธรรมชาติ
 • ลำปาง
632
 • ธรรมชาติ
 • ลำปาง
704
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • ลำปาง
647
 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • ลำปาง
1013
 • วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • ลำปาง
1617
 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • ลำปาง
1872
 • 1
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.56 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.44 บาท
ดีเซล
27.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.79 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด กาญจนบุรี
จังหวัด เชียงใหม่
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×