ที่เที่ยว
 • ธรรมชาติ
 • พะเยา
2136
 • โครงการหลวง
 • พะเยา
1500
 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • พะเยา
2134
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • พะเยา
2729
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • พะเยา
4796
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • พะเยา
4574
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
20.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
21.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
19.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
17.64 บาท
ดีเซล
21.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
25.46 บาท
ค้นหารถเช่า
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×