ที่เที่ยว
 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • เชียงราย
3971
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • เชียงราย
3355
 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • เชียงราย
4811
 • ช็อปปิ้ง/ตลาดต่างๆ
 • เชียงราย
10635
 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • เชียงราย
2986
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • เชียงราย
2630
 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • เชียงราย
3727
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • เชียงราย
3275
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
27.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
22.14 บาท
ดีเซล
28.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
33.36 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด จันทบุรี
จังหวัด ตรัง
จังหวัด ชุมพร
จังหวัด ระนอง