ที่เที่ยว
 • วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • สุโขทัย
1554
 • วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • พิษณุโลก
4999
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • สุโขทัย
1391
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • สุโขทัย
1864
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • สุโขทัย
1487
 • ธรรมชาติ
 • พิษณุโลก
2054
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • สุโขทัย
2528
 • ธรรมชาติ
 • สุโขทัย
1508
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • พิษณุโลก
1302
 • วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • พิษณุโลก
2280
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • พิษณุโลก
3309
 • ช็อปปิ้ง/ตลาดต่างๆ
 • ราชบุรี
505
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
38.06 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
30.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.79 บาท
ดีเซล
29.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.89 บาท
ค้นหารถเช่า
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×