ที่กิน
 • อาหารเช้า
 • ศรีสะเกษ
 • 100 - 300 บาท
2120
 • เครื่องดื่ม
 • ศรีสะเกษ
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2067
 • เครื่องดื่ม
 • ศรีสะเกษ
 • ต่ำกว่า 100 บาท
1913
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • ศรีสะเกษ
 • 100 - 300 บาท
3495
 • เครื่องดื่ม
 • ศรีสะเกษ
 • 100 - 300 บาท
1984
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • ศรีสะเกษ
 • ต่ำกว่า 100 บาท
3173
 • เครื่องดื่ม
 • ศรีสะเกษ
 • ต่ำกว่า 100 บาท
4402
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • ศรีสะเกษ
 • 100 - 300 บาท
3404
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • ศรีสะเกษ
 • 100 - 300 บาท
2454
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
23.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
24.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.49 บาท
ดีเซล
25.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.56 บาท
ค้นหารถเช่า