ที่กิน
 • เครื่องดื่ม
 • พิษณุโลก
 • 100 - 300 บาท
3158
 • ร้านส้มตำ
 • พิษณุโลก
 • 100 - 300 บาท
2552
 • อาหารเช้า
 • พิษณุโลก
 • 100 - 300 บาท
2712
 • เครื่องดื่ม
 • พิษณุโลก
 • ต่ำกว่า 100 บาท
3108
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • พิษณุโลก
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2338
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • พิษณุโลก
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2705
 • ของหวาน
 • พิษณุโลก
 • ต่ำกว่า 100 บาท
7873
 • อาหารเช้า
 • พิษณุโลก
 • 100 - 300 บาท
2923
 • อาหารเช้า
 • พิษณุโลก
 • 100 - 300 บาท
2976
 • 1
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
23.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
24.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.49 บาท
ดีเซล
25.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.56 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด อุบลราชธานี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
จังหวัด บุรีรัมย์