ที่กิน
 • ก๋วยเตี๋ยว/ราเมง
 • เชียงราย
 • 100 - 300 บาท
2132
 • เครื่องดื่ม
 • เชียงราย
 • 100 - 300 บาท
6393
 • เครื่องดื่ม
 • เชียงราย
 • 100 - 300 บาท
2096
 • เครื่องดื่ม
 • เชียงราย
 • 100 - 300 บาท
2350
 • เครื่องดื่ม
 • เชียงราย
 • ต่ำกว่า 100 บาท
1892
 • ก๋วยเตี๋ยว/ราเมง
 • เชียงราย
 • ต่ำกว่า 100 บาท
1741
 • เครื่องดื่ม
 • เชียงราย
 • 100 - 300 บาท
4640
 • เครื่องดื่ม
 • เชียงราย
 • ต่ำกว่า 100 บาท
1225
 • อาหารเช้า
 • เชียงราย
 • ต่ำกว่า 100 บาท
4560
 • เครื่องดื่ม
 • เชียงราย
 • 100 - 300 บาท
4506
 • เครื่องดื่ม
 • เชียงราย
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2827
 • เครื่องดื่ม
 • เชียงราย
 • ต่ำกว่า 100 บาท
1934
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.26 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.64 บาท
ดีเซล
25.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.54 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด อุดรธานี
จังหวัด อุบลราชธานี
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×