เช็คอินกินเที่ยว / ปฎิทินท่องเที่ยว / ขอเชิญ เที่ยวชมทุ่งดอกคอสมอส จ.สุรินทร์
ปฎิทินท่องเที่ยว   
ขอเชิญ เที่ยวชมทุ่งดอกคอสมอส จ.สุรินทร์
ทีมรักบ้านเกิด 21 กุมภาพันธ์ 2560
237


ขอเชิญเที่ยวทุ่งคอสมอส ทานตะวัน แปลงสาธิตการเกษตร และเที่ยวงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 5 (ATIF 2017) ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จ. สุรินทร์ เที่ยวชมทุ่งดอกคอสมอส และงานเกษตรเทคโนโลยี จ.สุรินทร์

พร้อมชมแปลงสาธิตการเกษตร และเที่ยวงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 5 ต่อได้เลย ข้อมูลเพิ่มเติม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

แหล่งอ้างอิงข้อมูล:
ขอขอบคุณ http://travel.mthai.com/

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×