ที่ตั้งมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
เลขที่ 499 อาคารเบญจจินดา ชั้น 5A
ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 02-016-5555 ต่อ 1089/081-655-2921 แฟกซ์. 02-016-5606
E-mail: rbk_foundation@hotmail.com, rbk_foundation@yahoo.com

คลิกดูแผนที่ใหญ่ขึ้น