รับสมัคร เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปีที่ 12

เชิญชวนเกษตรกร สมัครเข้าประกวดในโครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2563 ภายใต้แนวคิด "การเกษตรเพื่อการส่งออก"
ประกาศผลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด เชิดชูเกษตรกร “เกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร”

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค จัดพิธีประกาศผลเกษตกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อเชิดชูเกษตรกรต้นแบบ ภายใต้แนวคิด "เกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร"
ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 10 คน)

ตามที่มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้ดำเนินโครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีคณะกรรมการจากหลายหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการ ทั้งกรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัียสุโขทัยธรรมาธิราช ดีแทค รักบ้านเกิด และมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันส
|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next>  >|