ประกาศผลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปีพ.ศ.2561

ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปีพ.ศ.2561 รอบ 10 คนสุดท้าย
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปีพ.ศ.2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2561 รอบ 30 คน
เปิดรับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีความเป็นผู้นำเกษตรกรในยุคไทยแลนด์ 4.0

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับดีแทคและกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อยกย่องเกษตรกรที่มีความเป็นผู้นำเกษตรกรในยุคไทยแลนด์ 4.0
|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next>  >|