เปิดรับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีความเป็นผู้นำเกษตรกรในยุคไทยแลนด์ 4.0

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับดีแทคและกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อยกย่องเกษตรกรที่มีความเป็นผู้นำเกษตรกรในยุคไทยแลนด์ 4.0
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2560

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย โครงการประกวดเกษตกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้ารอบ 30 คน
|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next>  >|