ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 10 คน)

ตามที่มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้ดำเนินโครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีคณะกรรมการจากหลายหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการ ทั้งกรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัียสุโขทัยธรรมาธิราช ดีแทค รักบ้านเกิด และมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันส
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปีพ.ศ.2562

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2562 รอบ 30 คน
รับสมัครประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2562

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับดีแทค และกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครเกษตรกรต้นแบบในการทำเกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร ในโครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2562
|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next>  >|